Harmen Houtman wint eerste pries van verhaelewedstried

harmen2-025

Op vri’jdag  28 oktober  kreeg Harmen Houtman tiedens een kulturele aovend de eerste pries uutrikt van een verhaelewedstried. Die wedstried wodde orgeniseerd deur STEM  (Stichting Taalpodium  Emmen). De uutrikkinge was in de Nacht van de Nacht in de Grote Karke in dat plak. Et  thema van de verhaelewedstried was et toepasselike  woord ’Donker/Duuster’.  D’r weren mit mekeer rond de veertig inzendings.

Veur de kattegorie Streektael  stuurde Houtman et verhael ’Een zaacht vellegien’ in.  Prissentaoter   Eric van Oosterhout, neerlandikus en borgemeister van de gemiente  Hunze en AA, hadde veurofgaonde an de uutrikkinge een vraoggesprek mit Harmen Houtman.  Die vertelde dat veural de Schrieversronte  een enorme anvieterende rolle het bi’j et schrieven en et behoold van de Stellingwarver  tael.

Nao et veurlezen  van et winnende verhael  kwammen  de volgende opmarkings  van de juryleden  Jan Veenstra (Drentse schriever), Ton Peters (redaktie Roet/ schriever/dichter) en Coosje Hoekstra (schriever en redaktrice): ‘Een geweldig verhael mit een verrassend aende. De tragiek van de ienzemheid is goed weergeven. Et geft  de stried tegen et noodlot goed weer.  D’r is spraoke van een lakonieke meniere van vertellen. D’r is zeker gien drama kreëerd.’

Et winnende verhael  staot mit vuuftien ere verhaelen in de bundel ’Duister’ die as op die aovend ok prissenteerd wodde. Tiedens de aovend weren d’r optredens van schriever  A.L. Snijder (winner van de Constantijn Huygenspries in 2010), Jan Veenstra en Ton Peters. Veur meziek zorgde et Swing String Quartet.