Kleuters van De Riemsloot naor de Bargfeesten van Appelsche

in-de-kring

Luusteren naor de aeventuren van Piepmoes en zien buurman de molle (foto: Lenus v.d. Broek)

De leerlingen van de groepen 1 en 2 van OBS De Riemsloot van Appelsche stonnen d’r vri’jdag mar zommers op. Dat kwam omreden ze as ofsluting van een muzikaol en zommers taelprojekt die dag de Bargfeesten van Appelsche vierden.

piepmoes

Veul enthousiasme bi’j de leerlingen! (Foto: Lenus v.d. Broek)

wij-gaon-now-op-vekaansie

Mit mekeer zingen: ‘Wi’j gaon now op vekaansie mit Piepmoes en zien kammeraod’ (foto: Lenus v.d. Broek)

Et muzikaole taelprojekt wodde geven in et kader van arfgoededukaosie. Daans- en expressiedocente Lianne Jacobs uut Appelsche en Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte weren vier morgens in de weer mit dit deur heur speciaol ontwikkelde projekt. Et onderwarp van et projekt was et toerisme in Appelsche. Wat d’r in Appelsche allemaole te zien is was te heuren in lieties en verhaelties over Piepmoes. De Stellingwarver moes gaot mit zien buurman de molle op vekaansie naor Appelsche. De molle wil wel es zien as de dunen en bargen van Appelsche écht hoger binnen as zien mollebulte! En Piepmoes daenkt dat ze in Appelsche gien hinder hebben zullen van zien iewige vi’jaand Klaos Kaeter.

zwemmen-in-et-bosbad

Zwemmen in et Bosbad! (Foto: Lenus v.d. Broek)

An de haand van de lieties en verhaelties leerde Lianne Jacobs op een slim levendige en enthousiaste wieze de kiender alderhaande muzikaole expressievormen an. Bi’j een zowat drie kertier durende slotveurstelling van et projekt dee blieken mit hoeveul plezier de kiender alles in vier morgens in heur opneumen hadden. De veurstelling wodde een groot sukses, en et pebliek dat uut veul oolden, bruurties, zussies, paken en beppen beston, zong dan ok uut volle bost et slotlied ’Gaon jim mit naor Appelsche’ mit.

lianne

Luusteren naor Lianne (foto: Lenus v.d. Broek)

dsc_8553

Veul applaus en serpentines an et aende van de veurstelling (foto: Lenus v.d. Broek)

Et doel is dat et projekt ok an ere Stellingwarver basisschoelen anbeuden wodt. Et wodt dan inhooldelik anpast naor de omgevingssituaosie van die schoelen.