In de grote stoeve en ere verhaelen uut Appelsche

 

SSR-veurzitter KLaas van Weperen overhaandigt et eerste exemplaor van et ni’je boek an Wiebe de Jong. Links Overd-redakteur Jannes Westerhof, die de verhaelen veur et boek mit uutzocht (Foto: Lenus v.d. Broek)

Deensdagmorgen 12 september tuugden Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen en Jannes Westerhuis, hi’j is redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend, tegere naor Et Vene. Daor woont sund jaor en dag schriever Wiebe J. de Jong, die liekewel van oorsprong van Appelsche komt. Al weer flink wat jaoren leden schreef De Jong verhaelen over zien herinnerings an et oolde Appelsche. Mar hi’j schreef doe ok de verhaelen op van zien pake, die die verhaelen weer heurd hadde van die zien pake. De overooldpake van Wiebe de Jong was eertieds scheper in Appelsche, zodat flink wat verhaelen over zien erverings in et veld gaon. Soms kommen in die verhaelen ok aorige volkskundige elementen veur, die ze om die reden nóg aoriger maeken. Al die verhaelen bin kotleden bundeld en bin now in boekvorm verschenen. De Jong, die eerdaegs 90 jaor wodt, bleek ommeraek bliede te wezen mit et boek, zo bleek wel doe hi’j uut hanen van Van Weperen et eerste exemplaor kreeg. De verhaelen blieven ommes zo in omloop en geven een weerdevol beeld van et Appelsche van eertieds.

Veur de mooi omslagfoto zorgde Gonnie Veldhuizen. Daor is de grote stoeve op te zien, een oolde benaeming veur de Kaele Dunen. Veur et omslag en de vormgeving zorgde Sietske Bloemhoff.