Veul belangstelling veur boek over de Stellingwarver gemientewaopens

Et eerste exemplaor van et ni’je boek was veur de heer Rudolf J. Broersma van de Rie foar de Fryske Heraldiek (foto Lenus v.d. Broek)

Veurofgaonde an de prissentaosie van et boek ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’ konnen de bezukers an de aovend luusteren naor twie interessaante lezings. Veur de eerste zorgde historikus Cor Trompetter uut Wolvege; hi’j hul een beschouwing over de zin en onzin van herdaenken. N.a.v. zien interessaante kiek op die zaeke kwammen d’r aorig wat reakties uut de zowat volle bovenzael van hotel-resteraant Lunia in Berkoop. De twiede lezing was veur rekening van Jelle Terluin uut Beetsterzwaog, hi’j is een deskundige op et gebied van de heraldiek en hul een interessaante inleiding over de geschiedenis van mit naeme de griffioen in de gemientewaopens van de beide Stellingwarven. Terluin verwees in zien verhael mit riegelmaot naor et boek dat mitien nao zien lezing prissenteerd wodde.

In de midden auteur Frans Wuijts, naost him Jelle Terluin en Cor Trompetter (foto: Lenus v.d. Broek)

Nao een inleidend verhael deur siktaoris Hendrik Fokkema van de Stellingwarver Schrieversronte – Fokkema vervong veurzitter Klaas van Weperen die ere verplichtings hadde – overhaandigde auteur Frans Wuijts et eerste exemplaor van zien ni’je boek an de heer Rudolf J. Broersma, ok deskundige op et gebied van de heraldiek en o.e. lid van de Rie foar Fryske Heraldiek. Broersma hadde tiedens et schrieven an et boek Wuijts mit raod en daod bi’jstaon, en daorveur weren auteur en uutgever him slim erkentelik.

Et twiede exemplaor wodt an de auteur overhaandigd deur Hendrik Fokkema, siktaoris van de Stellingwarver Schrieversronte (foto: Lenus v.d. Broek)

Et twiede exemplaor van et boek wodde uutrikt an de auteur zels, wiels et dadde naor de Bauke Visser Koenders, de vormgever van et mooi uutvoerde boek, gong. Et vierde exemplaor was veur burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf die een veurwoord in et boek schreven het.

Et ni’je boek is alweer de 177e uutgifte van de stichting Stellingwarver Schrieversronte uut Berkoop.