In ‘De Ovend’ van december: ommedaenken veur vergeten wark van keunstschilder Hans Kuiper

Plaggehutte in et Westerseveld bi’j Noordwoolde.

In et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ is d’r onder eren ommedaenken veur de keunstschilder Hans Kuiper (1855-1937). Kuiper, die geboren wodde in Diever, gong nao zien trouwen in 1880 wonen in Noordwoolde-Zuud. Et echtpeer trok in bi’j de pake en beppe van zien vrouw an de Ni’jeweg. Van der Linde en de vrouw hadden daor een winkel en een kefé, mar weren intied hulpbehoevend wodden. In 1909 bouwden ze een ni’je woning mit ok een warkplaets veur fotografie, die mitien ok dienst doen gaon zol as schildersatelier. Hans Kuiper schilderde veural vanof foto’s die hi’j maekte van laandschoppen, boerderi’jgies en personen. Hi’j was behalven fotograaf en keunstschilder ok huusschilder.

Fotograaf en keunstschilder

Doe Hans Salverda uut Zorgvlied mit zien boek ’Wateren, een oase van Weldaad’ doende was, kwam hi’j ok in de kunde mit schilderi’jen van Hans Kuiper. Veur et omslag van zien boek is dan ok een schilderi’je van Hans Kuiper bruukt; et gaot daorbi’j om een sfeervol beeld van de Schaopsdrift van eertieds.

Tegere mit de Historische Verieninge van Diever spoorde Salverda meer schilderi’jen van Kuiper op. Et dee doe blieken dat hi’j mit naeme ok veul laandschoppen in en om Noordwolde schilderd het, die allemaole niet alliend artistieke mar ok kultuurhistorische weerde hebben. Et is slim spietig dat d’r in laetere jaoren veur zien wark nooit veul ommedaenken west het. Dat zal misschien te maeken hebben mit et feit dat veul wark in pattekeliere hanen is. Op et mement wo’n liekewel deur een peer mensken de meugelikheden bekeken om nog es een boek uut te geven mit et wark van Kuiper.

Zeuven ofbelings in ‘De Ovend’

In et artikel van Hans Salverda bin een zeuvental van zien schilderi’jen ofbeelded. Die schilderi’jen bin, op iene nao, allemaole in en om Noordwolde henne schilderd. In zien laeste levensjaoren schilderde Hans Kuiper ok nogal es tafrelen bi’j De Lende, zoas o.e. van et husien bi’j de Sas. Een ofbelinge van dat schilderi’je is ok in ’De Ovend’ opneumen.

Wie graeg meer over Hans Kuiper lezen wil: ‘De Ovend’ is los te koop bi’j de boekwinkels in Wolvege, Oosterwoolde en bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.