Jimmy Visser stopt mit redaktiewark veur De Ovend

Jimmy Visser, 2

In et decembernommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend vertelt redaktielid Jimmy Visser in ‘Et veuroffien’ dat ze stopt as redakteur van dat blad. Jimmy Visser het jaoren de redaktie voerd, tegere mit Koosje Hornstra en Jannes Westerhof, en mit Sietske Bloemhoff as buroredakteur. In heur laeste Veuroffien lat ze weten dat ze et wark altied graeg daon het, mar dat de tied kommen is om dat es an een aander te gunnen. Zo zegt ze ok: ‘Ik bin [as redaktielid] slim aorige meensken tegenkommen. Et is nog altied een ni’jsgierig blad, et zicht d’r mooi uut en is veur iederiene leesber. Ok kuj’ d’r mit de diek uut!’

Jimmy Visser wodt vanof jannewaori 2015 opvolgd deur Jan Koops van Oosterwoolde.

Op ‘e foto: Jimmy Visser lest veur tiedens de vri’jwilligersaovend in 2013 (Lenus v.d. Broek)