De Ovend van december 2014: Snoekevisken in De Lende

linde 2

Op et omslag van de laeste Ovend van 2014 is een prachtige sfeerfoto van Ruurd Jelle van der Leij ofdrokt.

In et decembernommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend slöt Geert Lantinga zien serie artikels over De Lende of. In et zesde en laeste diel vertelt Lantinga over et pat van De Lende tussen de brogge bi’j de Linthorst Homansluus en et plak De Kuunder.

Ok Kees Koopstra het et over de revier, mar dan in een eer verbaand. Koopstra vertelt over zien erverings mit et snoekevisken, en dat gaot niet hielemaole zoas hi’j him dat veursteld had…

Redakteur Jannes Westerhof praot in ‘Dit plak dot me wat’ mit Fettje Alten van Noordwoolde. Zi’j vertelt dat et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte veur bheur hiel belangriek is. ‘Alle jaoren a’k nao de sutelaovenden in et donker weerommekom en et gebouw vol in et locht staot, daenk ik wel een keer: dat hebben we dan toch mar mooi veur mekeer kregen’. In de tied dat Fettje Alten in et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte zat is et oolde baankgebouw ankocht deur de stichting. Vandaege-de-dag is ze as vri’jwilliger in de weer veur et Kenniscentrum van de SSR.

Ok now staon d’r weer een peer mooie verhaelen in De Ovend, beide hebben te maeken mit de zorg. Freddie de Vries vertelt over Áachter de deuren’, Lily Köhler over et zorgstelsel van tegenwoordig. Veur gedichten zorgden Klaas Knillis Hofstra en Willem Jan Teijema, en in de strip Otto van Buil lat Frank Spijkers Otto over waeter lopen.