Johan Veenstra en Sietske Bloemhoff pitchen idee SSR

VSBfoons L'wadden VSB, L'w

Omreden et VSBfoons 25 jaor bestaot is d’r een idenenwedstried uutschreven. De SSR leverde et idee in om een verhaele-estafette te holen daor alle Stellingwarver dörpen an mitdoen kunnen. Et idee kwam deur de eerste ronde, gister wodde et ‘pitcht’ veur kamera’s in de VSB-feestkaravaan in Liwwadden. Dat gebeurde deur Johan Veenstra en Sietske Bloemhoff. SSR-veurzitter Ype Dijkstra, en twiede veurzitter Jan Baas weren mit om Johan en Sietske an te moedigen.

Eerdaegs zullen de filmpies van alle idenen op een webstee plaetst wodden en kan iederiene op et idee van heur of zien keuze stemmen. Uuteindelik wodt an de haand van die stemmen én et oordiel van een deur et VSB-foons instelde jury de winner bekend maekt. Mit de pries kan € 25.000 wunnen wodden.

Stem op de SSR!

Ok jim kun uteraord op et idee van de Stellingwarver Schrieversronte stemmen! Dat kan op de webstee vsbverzilverjeidee.nl in de weke van 9 tot en mit 16 september 2015.

Uut alle filmpies kiest de jury nao 16 september een groep kaanshebbers veur de priezen. Et tal stemmen op elk filmpien telt veur 1/3 mit. Rond 21 september wodt dudelik wie deurgaot  naor de volgende ronde.

(Foto’s: Ype Dijkstra)