Sutelaktie uut aende!

Lutz en suteltoeter

Lutz Jacobi eupent sutelaktie (foto: Lenus v.d. Broek)

Mit een beste galp op de speciaole suteltoeter eupende Twiede Kaemerlid veur de PvdA Lutz Jacobi maendagmiddag de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte. Anslutend daorop leut Jacobi weten van hoe ’n groot belang ze de inzet veur de eigen Stellingwarver streektael vint. Ze dee heur verhael in zo goed meugelik Stellingwarfs; hielemaole vremd is heur die tael niet omreden ze vroeger een posien op de Mulo in Wolvege gaon het. Jacobi hul mitien ok een waarn pleidooi veur de veerdere erkenning van et Stellingwarfs onder diel drieje van et Europees Haandvest veur minderhiedstaelen. Jacobi reup iederiene op om bi’j heur eigen politieke aachterban et belang van die veerdere erkenning dudelik te maeken; mit mekeer moe’n we zorgen dat die d’r komt, neffens heur. Lutz Jacobi zet heur al langere tied veur die erkenning in, krek as bi’jglieks heur vroegere kollega Eddy van Hijum van et CDA.

sutelploeg

Weer een hiele groep van Schrieversronte-vri’jwilligers zorgde veur een prachtig verkooprisseltaot (foto: Lenus v.d. Broek)

Tegere mit alle ere sutelders gong Jacobi daornao mit de kroje de straote uut om zoveul meugelik an Stellingwarver boeken te verkopen. Ze dee dat tegere mit Johan Veenstra, en et sutelduo dee, in Ni’jhooltpae, ommeraek goeie zaeken. De Schrieversronte verkocht disse eerste aovend mar liefst veur over de € 2000,00 an boeken en kelenders, en dat is een arg mooi begin van disse belangrieke aktie.

Ype, sutelaktie 15   Fokje, 15

Ok Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra was, tegere mit Fokje Siegersma van Ni´jhooltpae, de hiele aovend op pad om veur een mooi verkooprisseltaot te zorgen (foto´s Anneke Koopstra).

Bea en Coby, 15  Koop en Anneke, 15

V.l.n.r: Bea, Coby, Koop en Anneke tellen heur opbrengst; ze verkochten ommeraek goed! (Foto’s: Sietske Bloemhoff)