Jury Bergveldpries: Chapeau veur Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij!

dsc_5438

Freddie de Vries (links) en Ruurd Jelle van der Leij kregen de penning die bi’j de H.J. Bergveldpries heurt, en die ontwurpen is deur beeldhouwer Guus Hellegers

Et wodde maendagaovend 17 oktober een feestelik gebeuren in Berkoop. Daor wodde de H.J. Bergveldpries 2016 uutrikt an Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij. De Vries en Van der Leij kregen de pries veur heur in 2012 verschenen ’Et Stellingwarver voegelboek’.

dsc_5424

Tegen de zeuventig meensken maekten de biezundere zesjaorlikse gebeurtenis mit

Veur de jury bleek et gien makkelike opgaove om tot een oordiel te kommen, bleek uut et juryrepot dat deur juryveurzitter Carel Zuil veurlezen wodde. Wat et anbod anbelangt was d’r spraoke van een grote verscheidenhied, zo zee hi’j. D’r kwam nogal wat literetuur in anmarking, mar ok biografienen, geschiedenis en meziek. De jury hadde o.e. ommeraek veul wardering veur de veldnaemeboekies die deur de jaoren henne deur de Schrieversronte uutgeven binnen. Dat gul ok veur de uutgiften van biografienen van Rob Zethoven, Gerrit Hof en Lies Boersma en veur de grote inzet van Sjoukje Oosterloo veur et Stellingwarfs. Daornaost was d’r veul lof veur et kienderboek ‘Winterwille’, ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’, ‘Van schossel tot slingerpad’ (gedichten en foto’s) en ‘Verzin’ van Roely Bakker.

dsc_5402

De gemienten wodden vertegenwoordigd deur borgemeister Van Klaveren van West-Stellingwarf (links) en kultuurwethoolder De Boer van Stellingwarf-Oostaende 

Flora en fauna

‘In de veurbi’je jaoren verschenen d’r ok fraaie flora- en faunaboeken zoas Vissen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf van Henk J. Jager mit foto’s van Klaas van der Veen. Eerder publiceerde Jager al Et Stellingwarver Plaanteboek. We hopen dat d’r nog meerdere boeken volgen over de flora en fauna van de Stellingwarven,’ zo gaf de jury an.

dsc_5398

De maekers van ‘Et Stellingwarver voegelboek’ zorgden veur een leesbere, toegaankelike tekst veur iederiene en biezundere, onmisbere foto’s 

Et Stellingwarver voegelboek

‘De jury wil benaodrokken dat niet alliend direkt literair wark een bi’jdrege levert an oons gebied. Ok historische, geografische, archeologische en flora- en fauna boeken doen dat.

’De uutaendelike keuze van de jury is valen op Et Stellingwarver Voegelboek schreven deur Freddie de Vries mit foto’s van Ruurd Jelle van der Leij. Et boek is schitterend uutgeven. De tekst is leesber, toegaankelik veur iederiene en niet hoogdraevend. De Vries schrift in een persoonlike stiel. De Stellingwarver voegelnaemen, die veur vule meensken onbekend binnen, blieven op disse meniere beweerd in et onthoold. Trouwens, dat is ok et geval in de boeken van Henk J. Jager en Klaas van der Veen. De jury vragt ok extra ommedaenken veur de slim biezundere foto’s die onmisber binnen in dit voegelboek. Veur iederiene zal et dudelik wezen dat et maeken van disse foto’s geweldig vule tied en muuite kost hebben moet. Om die reden miende de jury de Bergveldpries uutrikken te moeten an de schriever en fotograaf van Et Stellingwarver Voegelboek. Chapeau veur Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij!’

dsc_5451

De jury beston dit keer uut Grietje Bosma, Peter Riksma (links) en Carel Zuil

dsc_5447

Warkgroeplid Attie Nijboer schreef twie prachtige gedichten veur elk van de maekers van et boek

Geldbedrag, penning en gedichten

Nao et schoft rikte Schrieversronteveurzitter Jan Baas de H.J. Bergveldpries 2016 uut. Die pries bestaot uut een geldbedrag van € 1.000,- en een speciaole penning die indertied ontwurpen is deur beeldhouwer Guus Hellegers.

Warkgroeplid Attie Nijboer hadde nog veur een biezundere verrassing zorgd. Veur beide winners hadde ze een toepasselik gedicht schreven, dat ze nao et veurlezen d’r van an heur overhaandigde.

dsc_5426

Veul wardering was d’r veur de meziek van Johannes Peetsma (links) en Marius van der Leij van ‘The Given Horse’ 

The Given Horse

De aovend wodde muzikaol opfleurd deur et bekende duo ‘The Given Horse’. Johannes Peetsma en Marius van der Leij – hi’j is een bruur van Ruurd Jelle – leuten eigen wark heuren, bewarkings van nommers van The Doors én een Grunningstaelig lietien van Ede Staal.

dsc_5448

Schrieversronteveurzitter Jan Baas bedaankte de warkgroep die de prissentaosie veurtreffelik orgeniseerde. V.r.n.l. Gerard Floor, Attie Nijboer, warkgroepveurzitter Frank Spijkers, Geke Zanen en veurzitter Jan Baas

De Stellingwarver Schrieversronte kan op een ommeraek slaegde aovend weerommezien. De volgende Bergveldpries wodt uutrikt in 2022.

Foto’s: Lenus v.d. Broek