Perveensiaole steun veur film

De Stellingwarver Schrieversronte krigt € 12.500,- van de perveensie Frieslaand veur de verfilming van et boek ‘Daor klept de klokke weer’. Om de film realiseren te kunnen is mit mekeer € 22.500,- neudig. Behalven de toezegging van de perveensie het ok Stichting Bercoop Fonds al € 4.000,- beschikber steld. Veur et resterende bedrag van € 6.000,- lopt nog een anvraoge.

‘Daor klept de klokke weer’ wodde in 1959 schreven deur onderwiezer H. Hoogeveen van Oosterwoolde en in 2009 bewarkt en vertaeld deur Hans Koopmans, ok onderwiezer in Oosterwoolde. Et boek gaot over de stried veur de vri’jhied van Stellingwarf en die van Frieslaand. De geschiedenis van die periode (aende 15e ieuw, begin 16e) wodt verteld in een spannend verhael dat veural bedoeld is veur kiender van 11 t/m 14 jaor. Et doel is dat de film in 2018 klaor is en anbeuden wodt an et Stellingwarver basis- en vervolgonderwies. De Stellingwarver Schrieversronte hoopt mit disse film jongeren meer enthousiast te kriegen veur de geschiedenis en de tael van Stellingwarf. Historikus en regisseur Thomas Rovers het et skript al schreven; et plan is dat de eerste opnaemen in et veurjaor van 2017 wezen zullen.