Kjest Herder: ni’je redakteur De Ovend

 

Ovendredakteur Kjest Herder (foto: Sietske Bloemhoff)

Een man mit een goeie schriefervering, een briede belangstelling veur wat d’r in de omkrieten speult, ervering as redakteur van et vri’jdagmiddagpergramme ’Buurman en Buurman’ van de lekaole omroep Odrie, dat pergramme prissenteert hi’j butendat ok… En now vanof et kommende aprilnommer is Kjest Herder van Oosterwoolde ok redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte is hi’j gien onbekende, want Kjest zit ok in de warkgroep die et Stellingwarfs Meziekfestival orgeniseert.

D’r wodde al een posien naor uutbreiding van de redaktie van De Ovend zocht, omreden redakteur Jannes Westerhof weten laoten het dat hi’j et vanwegens zien gezondhied wat rustiger an doen willen zol. Westerhof blift liekewel now en dan nog wel bi’jdregen leveren, zo is zien doel. Et ere redaktielid is Jan Koops, Sietske Bloemhoff is buroredakteur.

Veur de redaktie wodt nog meer uutbreiding uutkeken; anvulling d’rvan wodt zocht in Stellingwarf-Westaende.