Kulturele aovend mit Jan Koops en Auke Zeldenrust

Op vri’jdagaovend 19 september orgeniseren de Fryske Krite van Oosterwoolde en de Stellingwarver Schrieversronte opni’j een kulturele aovend. In aktiviteitencentrum ‘De Miente’ in Oosterwoolde vertelt Auke Zeldenrust over zien biezundere boek ‘Dorp achter de tralies’, wiels Jan Koops een PowerPoint prissentaosie vertonen zal van zien verzaemeling oolde prentbriefkaorten van omdebi’j honderd jaor leden van Oosterwoolde.

Auke Zeldenrust brocht in 2012 tientallen daegen deur in de PI in Liwwadden, gewoonlik De Marwei nuumd. In die gevangenis zitten 248 manluden vaaste veur hiele verschillende misdaoden. Zo zitten d’r dieven, drugshandelers, beroepskriminelen en moordeners opsleuten. Tegere mit de roem twiehonderd meensken die in de gevangenis warken, vormen de gevangenen een appatte saemenleving, een dörp aachter de trallies. Zoas in veul dörpen en steden, warken hier ok een dokter, een tandarts en een kapper. D’r bin karkediensten, sporttoernooien en heite- en kienderdaegen. Journalist Auke Zeldenrust interviewde gevangenen, bewaekers en mitwarkers, en neteerde die in zien boek. In Oosterwoolde vertelt hi’j in et Fries over zien aeventuur.

Jan Koops zorgde tegere mit Jan de Vries veur et boek ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’, dat de Stellingwarver Schrieversronte in 2012 uutgaf. In et boek bin tal van biezundere foto’s en prentbriefkaorten opneumen van alle 39 Stellingwarver dörpen. In 2000 kwam van him et boekien ‘Oosterwoolde – zo was het’ uut. Van zien woonplak Oosterwoolde het Jan Koops een ommeraek biezundere verzaemeling prentbriefkaorten, daor hi’j in et Stellingwarfs over vertellen zal.

De kulturele aovend begint om 20.00 ure, leden van de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte betaelen € 5,00, veur niet-leden is de intree € 7,50.