Veertigste sutelaktie zet goed uut aende

sutelaktie,groep 1

Maendagmiddag zette om goed vier ure veur de veertigste keer de sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte uut aende. Ok al leek de kaans groot dat d’r veul regen kommen zol, et bleef de hiele aovend dreuge. Veurzitter Ype Dijkstra vertelde in zien toespraokien veurof slim bliede te wezen mit de deur de jaoren henne altied weer trouwe opkomst van alle vri’jwilligers die disse belangrieke aktie mit meugelik maeken. Zonder heur geweldige inzet zol zoe’n sutelaktie ommes niet holen wodden kund, zo zee hi’j. Ieder jaor opni’j helpen zoe’n 80 vri’jwilligers mit an de sutelaktie. Dijkstra prees liekewel ok de mitwarkers van kantoor die vanzels ok ieder jaor aorig wat uut de wege zetten. De sutelaktie wodde ok disse veertigste keer weer ‘inblaozen’ deur een beste galp te geven op de speciaole suteltoeter. Dit keer was de eer an Johan Veenstra om daor veur te zorgen; Johan sutelde vanof de eerste sutelaktie alle keren én alle daegen mit. Op ien keer nao dan, dat was in et jaor dat zien mem slim ziek in et ziekenhuus lag.

jan punter

Iene van de vri’jwilligers wodde deur Ype Dijkstra nog even speciaol in et zunnegien zet. Et gong om Jan Punter van Oosterwoolde, die jaorenlaank  veur de sutelkrojen zorgd het en die ok de hieltied naor de dörpen brocht waor suteld wodde. Omreden zien gezondhied et niet meer toelat, moest Jan Punter et besluut nemen om mit zien sutelklus te stoppen.

Fettje, Coby, sutelen

De opbrengst van de eerste sutelaovend was mitien al goed, d’r wodde veur een kleine € 2000,00 verkocht. Opvalend was et grote tal routegidsen dat verkocht is, mar ok de Stellingwarver Spreukekelender wodde, krek as ere jaoren, mitien al best verkocht.

Kommende woensdag is de twiede suteldag, de krojen rollen dan deur de straoten om Haulerwiek henne, deur De Fochtel en in een pat van Oosterwoolde.