Kursus laandschopsgeschiedenis bliekt groot sukses

P1010337

Foto: Jan Koops

Begin september gong in Else de kursus Laandschopsgeschiedenis uut aende. Mar liefst twintig dielnemers hebben mit veul enthousiasme de kursus volgd. Op vier donderdagaovenden wodden prissentaosies holen over de ontstaonsgeschiedenis, de dörpsgeschiedenis, over de verschillende veldnaemen en de netuur om et dörp henne. Ok bin de kursisten tiedens de aovens zels aktief an de slag gaon. Beugen over historische kaorten, mit opdrachten over veldnaemen of deur te kieken op bojem- en hoogtekaorten is veul ontdekt over de historie van et laandschop van et dörp.

Om et laandschop ‘in et echt’ te verkennen hebben de kursisten onder leiding van een gids een fiets- en kuierexkursie maekt. Ok al was et min weer, de fietsexkursie was ommeraek slaegd. D’r wodde wezen op hoogteverschillen in et laandschop, op boswallen en veul ere historische biezunderheden. Twie weken laeter volgde de kuierexkursie in et netuurgebied de Schaopedobbe. Tiedens die exkursie wodde uutleg geven over de saemenhang tussen de netuur en kultuur. Een netuurgebied as de Schaopedobbe is ieuwenlaank een gebruukslaandschop veur de meensken west, en zo is een prachtig kultuurlaandschop ontstaon. Die gebruukssporen bin ok now nog goed weeromme te vienen in et netuurgebied.

Et dörp Else fungeerde as pilot-projekt in disse ni’je kursus van de Stellingwarver Schrieversronte. De bedoeling is om de kursus in de kommende jaoren an te bieden in alle Stellingwarver dörpen. As d’r historische verienings of verienings van plaetselik belang interesse hebben, dan kun die kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte.