Ni’j lesmateriaol prissenteerd tiedens hiemkundemiddag

Op de laeste woensdag van september orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte alle jaoren een hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies in beide Stellingwarver gemienten. Op die middag wodt et lesmateriaol prissenteerd dat et jaor veurofgaonde an de middag ontwikkeld wodde. Et kan dan gaon om bepaolde aktiviteiten die opstart wodden, lesmateriaol in boekvorm, aachtergrondinfermaosie veur de leerkrachten en netuurlik digitaal lesmateriaol dat op de speciaole hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl plaetst wodt.

DSC_0513, Freddie

Freddie de Vries vertelt over ‘Et Stellingwarver voegelboek’. (Foto: Lenus v.d. Broek)

De oflopen keer was d’r veul ommedaenken veur Et Stellingwarver Voegelboek van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij. Et boek is an alle basisschoelen beschikber steld deur de Schrieversronte. An de haand van et verschienen van et boek is deur een speciaole warkgroep zorgd veur een prachtig voegelexkursie-anbod. Verschillende Stellingwarver voegelwaachten warken an et projekt mit, en de exkursies zullen holen wodden in et veurjaor van 2014. De exkursies bin veural bedoeld veur de leerlingen van groep 5 en 6, mar kun eventueel veur ere groepen anpast wodden.

Veurofgaonde an de exkursie vertelt ien van de warkgroepleden de kiender al et ien en aander over de Stellingwarver voegelwereld mit behulp van een speciaole powerpointprissentaosie daor fotograaf Ruurd Jelle van der Leij veur zorgde. Ondertussen bin d’r al zes schoelen die van et anbod gebruuk maeken gaon. Et maximum zal disse eerste keer op tien schoelen liggen.

De vertelkoffer

Tegere mit Tresoar is ondertussen ok een Stellingwarver versie van ‘De vertelkoffer’ beschikber veur de schoelen. An de haand van een koffer mit daorin alderhaande spullegies gaot Christine Mulder van Wolvege Stellingwarver verhaelen vertellen op de basisschoelen. Op heur eigen kundige wieze vertelde ze, as veurbeeld,  uut heur eigen kienderboek Muske Tiemen.

Twiejaorlikse fotowedstried

An de haand van de fotowedstried veur kiender, die de Stellingwarver Schrieversronte in 2012 orgeniseerde, leut basisschoele De Lamer van Ooldelaemer zien hoe zi’j daor mit an de gang west binnen. De schoele had de wedstried angrepen om mit de hiele schoele een speciaol projekt uut te voeren. Et maeken van een foto van et meerst biezundere plak in et dörp wodde uutvoerd op een vri’jdag, mit hulpe en foto-advies van oolden. Alle kiender bleken wel een idee te hebben veur et maeken van een foto, zodat een dikke mappe mit foto’s opstuurd wodde. Iene van de leerlingen vul mit heur foto in de priezen, zi’j had een foto maekt vanuut een boom daor ze vaeke in klimt. Et hiele projekt en et risseltaot d’r van was zo butengwoon slaegd, dat et as veurbeeld zien laoten wodde op de hiemkundemiddag. Veur 2014 is de wedstried opni’j uutschreven.

Histotolk

Ok histotolk Frank Spijkers is alle jaoren van de partij en vertelt dan over zien ni’jste streekgerichte pergrammes veur de schoelen. Frank vertelde o.e. dat hi’j mit et boek Daor klept de klokke weer van H. Hoogeveen an de slag gaot. Et prachtige historische verhael van Hoogeveen speult an et aende van de Middelieuwen.

DSC_0520, hiemkunde

 

Histotolk Frank Spijkers vertelt over zien ni’jste pergramme. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Tekenlessen

Ommedaenken was d’r ok veur de biezundere tekenlessen van Marjolein Spitteler uut Oosterwoolde. Marjolein is beeldend keunstener en verzorgt daornaost o.e. ok tekenlessen an groepen kiender. Niet alliend buten schoele omme, mar ok binnen et basisonderwies. Vaeke maekt ze gebruuk van verhaelen om die beeldend uutvoeren te laoten deur heur leerlingen. Een veurbeeld daorvan is een volksverhael over de griepvoegel, de griffioen.

Fratsen

An et aende van de middag wodde de bundel Fratsen prissenteerd. Die bundel bestaot uut een riegel verhaelen over de beide katten Frats en Freubel. De verhaelen wodden schreven deur Christine Mulder en bin bedoeld veur kiender van vier t/m zes jaor. De verhaelen bin ok digitaal in de zien én te heuren op de hiemkundewebstee.