Veurleesaktie zorgtehuzen volgende keer opni’j in jannewaori

IMAG0251 (1), veurl.

Tiedens de evaluaosie van de oflopen veurleesaktie in de Stellingwarver zorgtehuzen, die kotleden holen is, is besleuten om de volgende keer de aktie opni’j in jannewaori te orgeniseren. Dat zal dan wezen in jannewaori 2015. Et doel is ok om in plak van twie daegen een hiele weke veur de aktie uut te trekken, zodat de veurlezers wat makkeliker uut de beschikbere tied kiezen kunnen. Ok dit keer dee weer blieken dat alle vri’jwilligers die mit mekeer veur de veurleesaktie zorgen de evaluaosie biezunder op pries stellen. Ieder kan zien erverings en verhael kwiet en vaeke is d’r dan bi’j de eren veul herkenning. D’r wo’n tips uutwisseld mar ok et stokkien verbunnenhied bi’j disse prachtige akties is van veul belang. Et dee blieken dat de aktie bi’j de bewoners van alle zorginstellings ommeraek goed voldaon het, en datzelde gul ok veur de veurlezers. Mar op ien plak gong et wat mis, omreden d’r in et tehuus zels de orgenisaosie niet goed veur mekeer was. Ok de beschikbere verhaelen voldoen goed; alle jaoren wo’n die mit ni’je verhaelen anvuld, zodat de keuze veur de veurlezers de hieltied groter wodt. An de veurleesaktie doen jaorliks rond de twintig vri’jwilligers mit, de orgenisaosie van de aktie wodt daon deur Schrieversronte-mitwarkster Immy Sloot.

Alle jaoren is d’r nao ofloop van de evaluaosie een aorig (veurlees)optreden; dit keer zorgde veurlezer Jacob ten Have van Appelsche veur een fleurig stokkien meziek. Ten Have nemt tiedens de veurleesaktie ok altied zien akkordeon mit en speult en zingt dan tussen de verhaelen deur. Hi’j krigt aenlik altied iederiene wel an et mitzingen en dat lokte him ok in Berkoop zonder muuite! (Foto: Joke Stellingwerf)