Kursus ‘Vertel een verhael’

4 handen in bolvorm, Baukje

Kursus ‘Vertel een verhael’

Veur de twiede keer zal professioneel verhaelevertelster Baukje Koolhaas (zie foto) een kursus ‘Vertel een verhael’ in oonze regio verzorgen. De eerste keer gong et om een warkwinkel die uut twie aovens beston, en aenlik was die tied krek te kot. De ni’je kursus zal daoromme uut vier aovens bestaon. In de kursus kommen d’r verschillende menieren van vertellen an bod. Zo is d’r ommedaenken veur et vertellen van een verhael in et algemien, mar ok veur et vertellen an verschillende doelgroepen en leeftieden. Tiedens de kursus kan ieder zien eigen tael gebruken. Baukje bruukt et Nederlaans, mar is ok thuus in et Fries en et Nedersaksische Sallaans, dat vanzels veul van et Stellingwarfs weg het.

Veur meer info verwiezen we graeg naor de webstee van Baukje www.soelaes.nl, ie moe’n dan even in de linkerkolom et woord ‘vertelling’ anklikken.

De kursus ‘Vertel een verhael’ is op woensdagaovend 12 en 19 feberwaori en 5 en 12 meert, de hieltied van 19.30 tot 22.00 ure. De kosten bin € 40,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. De kursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. An de kursus kun hooguut 12 personen mitdoen. Wie mitdoen wil kan him tillefonisch (0516-451108) of via de mail (info@stellingwarfs.nl) anmellen.