Winterse veurleesdaegen op 8 en 9 jannewaori

Woensdag 8 en donderdag 9 jannewaori wo’n weer de winterse veurleesdaegen van de Stellingwarver Schrieversronte holen. Zoe’n twintig vri’jwilligers gaon dan langs alle Stellingwarver verzorgingshuzen om daor veur te lezen uut een grote keuze an winterse verhaelen. Veur et eerst bin de veurleesdaegen niet in december, omreden de beschikbere daegen veur de aktie dit keer slim ongeunstig uutvullen. N.a.v. de erverings van dit keer wodt bekeken as et niet mooier of beter is om de aktie in et vervolg altied in jannewaori te holen. De veurlezers kriegen elk jaor een ni’je anvulling veur de veurleesmappe.