KURSUSSEN STREEKTAEL EN STREEKKULTUUR in 2014 – 2015

Logo SSR 2014

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert in et seizoen 2014 – 2015 de volgende kursussen op et gebied van de Stellingwarver streektael en streekkultuur de volgende kursussen:

Snuffelkursus Stellingwarfs: snuffelen an tael, historie, laandschop en netuur drie aovens en iene morgen, € 40,00   

Stellingwarfs veur beginners: et schrieven en praoten leren van et Stellingwarfs, mit ok ommedaenken veur de geschiedenis tien aovens en een exkursie, € 75,00

Praotgroep Stellingwarfs: leer op speulse wieze et praoten van et Stellingwarfs vier aovens, € 45,00

Flitskursus Stellingwarfs: leer et Stellingwarfs in iene dag… zaoterdag 29 november, € 20,00

Meer infermaosie over de kursussen kuj’ vienen deur hiernaost et koppien Kursuswark an te klikken!