Makkinge: Kattinga!

 

Op 6, 7 en 8 juli veraandert Makkinge in Kattinga. Daor wodt dan op een hiele eigen meniere, bi’j de meule, et sprokien De Gelaarsde Kat een tal keren opvoerd. Ok et Stellingwarfs komt an bod in et pergramme. Et meziekkörps Crescendo speult o.e. et Stellingwarfs Volkslied. Zie veerder op www.kattinga.nl/

Foto’s: Anneke Koopstra (rechts) en Sietske Bloemhoff