Mit ’t Holtpad op pad

takkemaeker-1

Oflopen deensdag hebben de leerlingen van de basissschoele ’t Holtpad van Ni’jhooltpae een kuier maekt deur een diel van heur dorp. Ze wodden daorbi’j in drie groepen opdield en begeleid deur dörpsgids Geert Lantinga uut Wolvege. D’r was veural andacht veur oolde gebouwen zoas et dörpskefé ‘De Schieve Deure’, et eerste schoelegebouw en de vroegere botterfebriek.  Veerder wodde mit de kiender uutgebreid van gedaachten wisseld over de naeme van et dörp, de schoele en et Multifunktioneel Centrum. Tiedens de kuier weren d’r  foto’s om de kiender et heden en verleden mit mekeer vergelieken te laoten.

Veul ommedaenken was d’r veur de verhaelen rond et staandbeeld ‘De Takkemaeker’. Lantinga vertelde daorover an de haand van echte takkebossen, talhoolties, stekpaolties en een bessem van barkeries. Zoks maekte uteraord hiel veul indrok bi’j de leerlingen.

In de Weembosch wodde stillestaon bi’j de oolderdom van de juust kapte dennebomen. D’r wodde mitien hiel wat materiaol mitneumen veur de haasttaofel in de schoele.

Alle leerlingen en Geert Lantinga vunnen et een meraokels mooie dag, waor ok nog even et thema van de kienderboekeweke ‘Veur altied jong’ an de odder kwam.

De Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert en bödt dörpskuiers en netuurexkursies an Stellingwarver basisschoelen an in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies.