Mooie aovend mit Stellingwarver en Friese verhaelen

freddie-en-gjalt-16-9-16

De Stellingwarver en Friese verhaelen van Freddie de Vries (links) en Gjalt de Groot vullen oflopen vri’jdagaovend 16 september ommeraek in de smaek. Op de gezaemelike literaire aovend van de Fryske Krite van Oosterwoolde en de Stellingwarver Schrieversronte kwammen goed vuuftig personen of. De Groot vertelde veural verhaelen uut zien jonge jaoren die hi’j deurbrocht in de omgeving van Wergea. Nao et schoft vertelde hi’j o.e. op humorische wieze over et vieren van Sunderklaos eerder, mar ok hoe hi’j now as pake zien kleinkiender veur et lappien hoolt…

Freddie de Vries las een zestal verhaelen veur uut eigen wark. Ok die warkten goed op ‘e lachspieren van de bezukers, zoas et verhael  hoe via et pergramme Spoorloos een onbekende zeune veur et locht komt. Ok et verhael waoromme een Stellingwarver skiër besluut om mit zien breuken bienen en ribben naor et ziekenhuus van Meppel te gaon en niet naor dat van Et Vene, is slim vermaekelik.

In 2017 wodt opni’j een literaire aovend orgeniseerd, dan mit een extra feestelik jubileumtintien, omreden et dan de vuufde keer wezen zal disse suksesvolle aovend gezaemelik orgeniseerd wodt.

Tiedens de aovend, die in De Miente in Oosterwoolde was, dee boekhaandel Bruna goeie zaeken mit de verkoop van Stellingwarver en Friese boeken.