Ni’je dichtbundel van Johan Veenstra

Op vri’jdag 28 juli komt et ni’je boek van Johan Veenstra uut tiedens een Kulturele Aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Iederiene is van hatte welkom. De toegang is vergees.

Et gaot om de dichtbundel De overkaant van et waeter. Et eerste exemplaor wodt deur de schriever/dichter anbeuden an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Westerhuis en Veenstra lezen beidend op die aovend ok veur uut eigen wark en ze wo’n interviewd deur Tonko Ufkes die in et Westerkertiers schrift. De meziek wodt verzorgd deur Serge Epskamp uut Zaandhuzen, die in et Aachterhoeks zingt. Et belooft zodoende een mooie en ofwisselende aovend te wodden. De dichter signeert zien ni’je bundel die aovend mit groot genoegen!

De overkaant van et waeter is de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. In disse bundel staon hiele persoonlike gedichten over de meensken die kleur an zien leven geven hebben: zien moeder, onbekende vader, halfbreur en kammeraod. En netuurlik gedichten over himzels, zien dörp en zien oolde huus.

Johan Veenstra dicht over de dingen daor et in et leven echt op ankomt: liefde en genegenhied. Mar ie ontkommen now ienkeer niet an zeerte en gemis. De dichter dust kwetsber te wezen. Hi’j lat de lezer in zien leven toe en schrift daor sfeervol en mankeliek over in de tael van zien hatte. We leren een zo staorigan oolder woddende man kennen, zien dromen, twiefels en verlangsten. De overkaant van et waeter is beeldende poëzie mit een grote zeggingskracht. De bundel slöt as et waore an bi’j de (diels) autobiografische romans Een brogge van glas (2006) en Een vrouw van ivoor (2015).

Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, et omslag is maekt deur Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving, Dwingel. Et betreft een ienmaolige eksklusieve oplaoge van 350 exemplaoren in een had omslag. Deur een subsidie van de Douwe Kalma Stifting en de Johan Veenstra Stichting kan de verkooppries lege hullen wodden. De bundel kost zodoende mar een tientien.

Tiedens de hiele Eupen Stal zit Johan Veenstra mit zien dichtbundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Daor bin ok foto’s te bekieken die verschillende fotografen bi’j vuuf gedichten uut de bundel maekt hebben.

De overkaant van et waeter mag dan de laeste dichtbundel van Johan Veenstra wezen, et is niet zien laeste boek. Et is de bedoeling dat in 2018 een ni’je roman van him uutkommen zal.

(Foto: Sietske Bloemhoff)