Stellingwarfs tiedschrift DE OVEND bestaot in 2022 mar liefst 50 jaor!

2022: een biezunder jaor, en dat is et! Want niet alliend de Stellingwarver Schrieversronte bestaot in 2022 vuuftig jaor – om percies te wezen op 29 april –, datzelde gelt ok veur et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. En vanzels is ok daor dit jubileumjaor extra ommedaenken veur. Zo verschient d’r laeter dit jaor een speciaol jubileumnommer, mar deur et hiele jaor henne gaot webmaster Ninke van der Veen ok iedere weke aorige bi’jdregen uut oolde jaorgangen plaetsen op disse webstee. Vandaege lezen jim een bi’jdrege uut de aldereerste, doe nog stencilde, Ovend! Wie alle oolde Ovends graeg lezen wil, dat kan ok. De pepieren versies bin te lezen in de haandbiebeltheek van oons taelinstituut. De digitaole versies kuj’ vienen op www.stellingia.nl. Now, daor gaon we, uut 1972:

Gedicht: “As ’t iene dag regent…”
Auteur: Jouk
Uut De Ovend van: 1e jg. no. 1 – Sept. 1972, blz. 3
Bron: https://www.stellingia.nl/de-ovend-jaorgang-1-nommer-1/

Et Fochtelervene – van iestied naor wieshied vanof 15 jannewaori op StellingPlus

Et het blieken daon dat de dokementaire Et Fochtelervene – van iestied naor wieshied op ni’jjaorsmorgen deur veul meensken bekeken is. De film wodde doe mar liefst drie keer uutzunnen op Omroep Frieslaand: een hiel goed begin van et ni’je jaor! Een feestelik jaor is dit ni’je jaor butendat, want op 29 april 2022 is et op ’e kop of vuuftig jaor leden dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde.

De dokementaire over et Fochtelervene is trouwens nog altied te zien op RTV Drenthe: https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/7/Documentaires/aflevering/67356. Die omroep hadde op 24 oktober van et oflopen jaor de première.

Vanof 15 jannewaori kan elkeniene de film ok zien op disse webstee. Dat… veur wie de uutzendings an now toe miste, en die bin d’r, moet dit wel een ommeraek goed bericht wezen!       

320. Steginge

Steginge is een buurtschop die dichter bi’j et dörp lag as Nanninge en Praninge. Ie vienen d’r vandaege-de-dag liekewel mar weinig van weeromme. Alliend de straotnaeme Stegingeweg dot nog an de buurtschop daenken. De boerderi’je Steginge lag tussen de Stegingeweg en de Boereweide. De infermaosiebodden wodden indertied deur de Historische Verieninge van Oosterwoolde ontwikkeld en plaetst, in saemenwarking mit de Stellingwarver Schrieversronte. (Foto en tekst: Sietske Bloemhoff)

319. Praninge

De buurtschop Praninge lag op et plak daor aj’ now Oosterwoolde uutrieden op de Praningeweg, richting Donkerbroek. De boerderi’je mit de naeme van de buurtschop staot daor nog, links van de weg. Praninge en Nanninge hadden elk twie stemdregende boerderi’jen, zo is op et infermaosiebod te lezen dat vlakbi’j de boerderi’je Nanninge staot. Om 1800 henne bin die van Nanninge verplaetst. Iene kwam an de noordkaante en iene an de zuudkaante an de Nanningesluus of et Nanningeverlaot, dat d’r in 1815 kommen is. (Foto en tekst: Sietske Bloemhoff)