373. Kwoad wief

Tiedens et dörpsfeest van Hooltpae zag ik dit bod bi’j een huus staon. Ik hebbe gien foto van et betreffende huus maekt. Ik wil graeg diskreet blieven. Et kan wezen dat dat kwaoie wief in dat huus woont. Kwaod mit ao en niet mit oa. Kwaod kan negatief wezen, mar et hoeft niet. Een kwaod wief kan een aekelik, lelk wief wezen. Mar et kan ok een oppassend wief wezen dat goed mit de centen ommegaon kan. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

372. De Krimpe

Johan Veenstra zag een schoffien leden de naeme De Krimpe op een huus an de Frieseweg in Blesdieke staon; zie nr. 328 van disse serie. Et is liekewel ok de naeme van een redelik ni’je ni’jbouwstraote in Ooldemark. Eerder laggen hier deur boswallegies begreensde kaampen. Bi’j disse straote lag (neffens topotijdreis) eerder een smaller perceel drekt aachter een brieder perceel (zie foto). Vermoedelik slat de naeme daor op; et gaot om een veldnaeme dus. (Foto en tekst: Henk Jager)

371. NAT kiek uut


Kotleden zag Henk Jager van De Blesse disse waorschouwing in et Stellingwarfs en maekte d’r een foto van. De baank staot in de baarm bi’j de T-splissing Vaort- en Liemweg in Steggerde.  

370. Bentemaden

De Bentemaden is een strekien dat onder de buurtschop Jardinge bi’j Oosterwoolde vaalt. Bente is de Stellingwarver anduding veur et ‘pijpestrootje’ dat in disse omkrieten altied al veurkwam en nog veurkomt. Bente wodde eertieds veural bruukt veur et maeken van pieperaegers, dokken (bossies bente veur onder de dakpannen) en veur et vlechten van bi’jekörven. Et is jammer dat ok et woorddiel ‘maden’ niet in et Stellingwarfs is, dan zol et Bentemaoden west hebben, en die naeme wodt van ooldsher bruukt. (Foto’s en tekst: Sietske Bloemhoff)