Twiede drok

Van et op 9 september uutgeven boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’ deur de Stellingwarver Schrieversronte is intied een twiede drok besteld. De eerste oplaoge van 400 stoks weren binnen vier weken schone op, zodat d’r besleuten is om veur een twiede drok te zorgen. Et boek gaot o.e. over de Maotschoppi’je van weldaodighied, et eerste laandbouwinstituut van Drenthe en de archeologie van et Fries-Drentse Woold en daor ommetoe. Et boek wodde schreven deur Carol Klok, Janneke Hielkema, Albertha Bloemhoff en Hans Salverda. Ok de herdrok kost € 19,95; et boek kan besteld wodden bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop deur een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs. De bestellings zullen in de weke van 19 oktober verwarkt wodden.

In et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ zal, zoas et now liekt, een interview te lezen wezen mit Carol Klok, in et eerste nommer van ankem jaor mit archeologe Janneke Hielkema.

Stillestaon en even luusteren in de biebeltheek

Stillestaon en even luusteren. Dat konnen de bezukers woensdagmiddag 7 oktober en zaoterdagmorgen 10 oktober in de biebeltheken van Wolvege en Oosterwoolde. Luusteren naor gedichten uut de bundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’ van Grietje Bosma en Attie Nijboer. Heur bundel, mit gedichten die veural bedoeld binnen om meensken in tied van rouw bi’j te staon, verscheen eerder dit jaor. Mar vanwegens corona kreeg et boek niet de andacht dat et meer as verdient. Dat daoromme was d’r in disse vuufde weke van de Stellingwarver Boekeweken extra ommedaenken veur. De veurdrachten deur de beide vrouwluden wodden ommeraek wardeerd, dat ze verkochten mitien ok een tal van heur boeken.

Gedicht: Haast (Lamkje Hof-de Boer)

Haast

De lochten hangen grauw en zwaor

en ’t rokt naor starvend blad

de daegen die wo’n kot en gries

de laeste bloemen bluuien

en over ’t laand een waezighied

die drokt now al wat leeft

as ’t waore daele veur een schoft

et kan oons zo vermuuien

en zie – die blaeden keunstig kleurd

ze trillen nog hiel even

en valen dan – ja altied deur

is ’t starven om te leven

Lamkje Hof-de Boer

(Uut: Van mien kaant bekeken, SSR, Oosterwoolde, 1981, foto: Sietske Bloemhoff)

Gedicht: Keerpunt (Johan Veenstra)

Keerpunt

Now de vleermoezen in de ruste binnen,

de haastbujjen over et laand gieselen,

en et blad in oppers om de deure ligt,

wodt et tied om in de spiegel te kieken.

.

In de smoeke besleutenhied van et huus,

dat him klaormaekt veur een lange winter,

mar waor et geluud en de locht van de zoemer

nog volop te heuren en de roeken binnen,

.

maek ik et testement op van mien bestaon.

Kiek ik over de schoolder aachteromme

naor et leven dat ik overleefd hebbe,

en zet veur et eerst de bliendkappe of.

.

As een koekoeksjong dat nog nooit vleugen het,

zal ik perberen moeten reddag te holen:

de ballast van vroeger betien bi’j betien

over de raand van et nust te drokken.

.

En as ik dan, laeter, op een winteraovend

butendeure omhogens kiek, hoop ik mar

dat niet elke steern in de koolde vrieslocht

een kaans is die ’k veurbi’jgaon laoten heb.

.

(Uut: Winterlaand, 2001)