Meertaelighied in Mestricht

Zoas wi’j foto’s van Stellingwarfs in et wild bi’j mekeer gadderen, zollen d’r ok een hieleboel foto’s van Limburgs/Mestrichts in et wild te maeken wezen. In Mestricht staot de eigen Mestrichtse naeme vaeke onder de Nederlaanse naeme op ‘e straotnaembotties. Kersemarkt wodt dan Keesmerret. En in et Van der Valk-hotel daor we een naacht slaopen hebben, staon allegeer teksten in et Limburgs/Mestrichts in de vloerbedekking die in de gangen van et hotel ligt. (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)

Hoe schrijf je ‘t Stellingwerfs

Wij gaan beginnen met onze cursus e-learning Stellingwarfs! Met regelmaat zal het aanbod
aangevuld worden, niet alleen met informatie maar ok met lesopdrachten.
We gaan eerst aan de slag met de klanken van het Stellingwarfs. Na de informatie hierover kan door
het uitvoeren van een paar opdrachten de opgedane kennis getoetst worden.