Webmaster Ninke in de LC!

In de Liwwadder kraante van zaoterdag 7 april ston een mooi artikel over de ‘Stellingwarver Lente’ daor mit naeme de jonge Schrieversronte-mitwarkster Ninke van der Veen (24) en free-lance mitwarkster en fotografe Marije Kuiper (29) in naor veuren kommen. Ninke en Marije vertellen in et stok, hoe zi’j as jonge mitwarkers tegen de inzet van de Stellingwarver Schrieversronte ankieken.

Et hiele artiekel:

Lillijk wicht van Spies…

Ondertussen wo’n de protesten, akties, bi’jienkomsten tegen et aekelike besluut van menister Spies om niet over te gaon tot erkenning van et Nedersaksisch onder diel 3 van et Europees haandvest veur regionaole en minderhiedstaelen, de hieltied groter. Et meerst aktuele ni’js daorover is de hieltied op de webstee www.stellingwarfs.nl te lezen. Toch dot ok StellingPlus even mit, deur te verwiezen naor een ansprekend hekeeldicht Barg oe maor ie lillijk wicht van spies op: http://www.woestenledig.com/woestenledig/2012/04/barg-oe-maor-ie-lillijk-wicht-van-spies.html

 

Twiede Stellingwarftrofee veur Jannes Westerhof

Foto Lenus van der Broek

Tiedens de jubileumviering van de Stellingwarver Schrieversronte op donderdag 5 april wodde veur de twiede keer de Stellingwarftrofee uutrikt. Dit keer was de pries veur Jannes Westerhof, o.e. redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. De Stellingwarftrofee is insteld deur de Stellingwarver Schrieversronte en is bedoeld veur meensken die heur slim inzetten veur de Stellingwarver tael en streekkultuur. De eerste keer dat de pries uutrikt wodde is al weer een peer jaor leden, de pries was doe veur schriever Johan Veenstra. De trofee zels is ontwurpen deur keunstener/keramist Peter Hiemstra van Berkoop.

In Stellingwarftrofee 2012 is te lezen waoromme et Schrieversrontebestuur de twiede Stellingwarftrofee uutrikte an Jannes Westerhof.

Taelkundige dr. Henk Bloemhoff onderscheiden

(Foto Lenus van der Broek)

An et aende van de jubileumbi’jienkomst vanwegens et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte wodde Henk Bloemhoff van Oosterwoolde benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje Nassau. De onderscheiding kreeg Bloemhoff opspeld deur burgemeester Harry Oosterman van Stellingwarf-Oostaende vanwegens zien grote inzet veur et Stellingwarfs en de Stellingwarver Schrieversronte deur de jaoren henne. Zie en luuster ok naor:

Omroep Frieslaand: http://bit.ly/HiXE7d

Liwwadder kraante: http://www.lc.nl/friesland/regio/article14777973.ece/Taalkundige-Henk-Bloemhoff-geridderd