392. Bûterheideveld

Bi’j nommer 387 nuumden we et al even. Et gebruuk van de û om de uu-klaank mit an te geven. Soms doen meensken heur best om extra dudelik an te geven dat ze doelen op die klaank van de dubbele uu. Da’s dus nargens neudig veur, starker: et wodt d’r alliend mar ondudelik van… Ok bi’j de straotnaeme Bûterheideveld in Makkinge is dit et geval. As d’r gewoon Buterheideveld staon zol, zol gien meens dat uutspreken gaon as Butterheideveld of alderdeegst Boeterheideveld.
De mooie oolde naeme van de weg tussen Makkinge en Oosterwoolde geft an dat hier vroeger (veul) heide lag. (Foto’s en tekst: Sietske Bloemhoff)

390. 1ste wiekend augustus

Et is haost zoveer: et Dicky Woodstock Popfestival. Dat is in et eerste weekaende van augustus, zag Hans Salverda bi’j Wolvege en maekte d’r disse foto van. Now schrieven we in et Stellingwarfs weekaende, mar de bedoeling mit wiekend is vanzels hatstikke goed!

389.  ’t Olde Skoele Meesters ‘Uus

An et Binnenpad in Gieteren staot naost de oolde schoele ’t Olde Skoele Meesters ‘Uus. Et mag dudelik wezen dat daor in vroeger tieden de schoelemeester woonde. In et Stellingwarfs zoas wi’j dat hier schrieven, hewwe et over schoele mit een sch. Mar we spreken et meerstal wel uut as skoele mit sk. (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)