Eupen podium op 14 september

De warkgroep Alles rondom taal, onderdiel van Stichting Kunstwerf en bestaonde uut de warkgroepleden Klaasje Herder (biebeltheek Oosterwoolde), Coen Adams (Bruna Oosterwoolde) en Sietske Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte), orgeniseert op vri’jdagaovend 14 september een eerste Eupen Podium. Iederiene die wel es wat van zien eigen verhaelen, gedichten of liedteksten heuren laoten wil an eren kan an de aovend mitdoen. De aovend wodt holen in de Selatuinen in Appelsche. Lees meer op Eupen Podium

Doe mit an de STELLINGWARVER DAG op zaoterdag 7 juli

Op zaoterdag 7 juli wodt in en om et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een grote Stellingwarver Dag orgeniseerd. De dag zal uut verschillende onderdielen bestaon, waorveur belangstellenden heur tot 28 juni opgeven kunnen.

De dag begint morgens om half 11 mit koffie/thee en wat lekkers d’r bi’j in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Daornao hoolt veurzitter Ype Dijkstra gesprekken over o.e. et Stellingwarfs en 40 jaor Schrieversronte mit de oold-veurzitters Henk Bloemhoff, Saakje Berkenbosch, Klaas van Weperen, Simon ter Heide en Grietje Bosma.

Van 12.30 tot 13.30 ure kan gebruuk maekt wodden van en heerlijke lunch, daornao kan uut verschillende pergramme-onderdielen keuzen wodden, zoas:

* Een kulturele busreize deur de Stellingwarven mit onderwegens een drietal kulturele verrassings!

* Een prachtige Stellingwarver fietstocht om Berkoop henne (ongeveer 25 km)

* Een biezundere kuier deur Berkoop o.l.v. een echte dörpsgids!

 

Nao et kulturele middagpergramme kan tussen 18.00 en 19.45 ure mitdaon wodden an ok al weer een overheerlik lopend buffet in Hotel Holland Inn in Wolvege.

Aovens zorgen verschillende Stellingwarver schrievers/artiesten veur een prachtige kulturele feestaovend, ok bi’j Holland Inn in Wolvege.

Tussen de pergramme-onderdielen deur kuj’ een speciaole jubileumtentoonstelling in et gebouw van de Schrieversronte bekieken, mar ok een indrokwekkende fotoprissentaosie van netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij. En aj’ nog tied over hebben zoj’ nog even de gezellige streekmark van Berkoop bezuken kunnen!

De kosten van de verschillende onderdielen van de Stellingwarver Dag bin:

1. Morgenpergramme mit lunch € 7,50 p.p

2. Kulturele busreize (van 13.30 tot 17.30 ure) inkl. koffie/thee € 15,00 p.p.

3. Stellingwarver fietstocht (ongeveer 25 km) inkl. koffie/thee € 6,50 p.p.

4. Dörpskuier inkl. koffie/thee € 5,00 p.p.

5. Lopend buffet bi’j Holland Inn € 17,50 p.p.

6. Kulturele feestaovend bi’j Holland Inn € 5,00

Ie kun je opgeven veur ien of meer pergramme-onderdielen deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl. Bellen kan netuurlik ok naor et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108.

Vrientien veur ‘n tientien

Kotleden gong de aktie ‘Vrientien veur ‘n tientien’ uut aende. Een speciaole kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte bereidde de aktie veur. Deur jaorliks ‘n tientien te betaelen kun meensken ‘vrientien’ wodden van de 40-jaorige stichting uut Berkoop, die op disse wieze hoopt op een roemere financiële pesisie. Al veurdat de aktie officieel van start gong, kwam et eerste vrientien binnen, dat is Lenus van der Broek van Wolvege!

De aktiekaorten bin an alle leden van de Stellingwarver Schrieversronte toestuurd, mit in een begeleidende brief de vraoge om femilieleden, buren, kammeraoden, kunde en gao mar deur vrientien te maeken. Daornaost is d’r ommedaenken veur de aktie op o.e. de Berkoper streekmark, ere marken in de buurt en vanzels tiedens alle jubileumaktiviteiten van de Stellingwarver Schrieversronte.

Zie kaorte op: Kaorte Vrientien veur ‘n tientien

 

Twiedehaans en/of overtollige boeken vraogd

Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert twie boekemarken

Een speciaole kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte is doende mit et orgeniseren van twie boekemarken. Op de beide marken zal, zoas et d’r now naor uutzicht, een roem anbod an twiedehaans boeken wezen. Mar et anbod kan nog groter… Dus wie nog boeken over het en die wel kwiet wil: jim kun ze brengen naor et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Jim doen d’r dan wel goed an om eerst even te bellen, et tillefoonnommer is 0516-451108. Mailen kan ok naor info@stellingwarfs.nl, graeg m.v.v. naeme, adres en tillefoonnomer. 

Alle soorten boeken bin welkom, in welke tael dan ok! De opbrengst van de marken zal ten goede kommen an de jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige Schrieversronte.