Speciaol jubileumnommer van Stellingwarfs tiedschrift De Ovend

Niet alliend de Stellingwarver Schrieversronte bestaot dit jaor 40 jaor, etzelde gelt ok veur et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

Tiedens et jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte kon an et aende van de bi’jienkomst een speciaol jubileumnommer van et tiedschrift an alle jubileumvierders mitgeven wodden. Veur dit biezundere nommer was een speciaole gaastredaktie saemensteld, die beston uut Antje van Dijk-van der Lende (raodslid veur de VVD in West-Stellingwarf), Jesper Christensen (raodslid veur de PvdA in Oost-Stellingwarf) en Peter Riksma (neerlandikus en bestuurslid van de Stellingwarver Schrieversronte).

Veur et biezundere nommer was eerder een oproep daon om wark in te sturen. Op de oproep wodde butengewoon goed reageerd. D’r kwammen veul inzendings binnen, zodat de kemmissie veul keuze hadde om et blad mit te vullen. Veur et jubileumnommer was ok de mitwarking vraogd van twie jonge fotografen die vaeker wark leveren veur de Stellingwarver Schrieversronte. Ruurd Jelle van der Leij zorgde veur een prachtige serie netuurfoto’s mit daorbi’j de technische uutleg over elke foto, hi’j leverde butendat ok de omslagfoto. Marije Kuiper keus uut een lange lieste van naemen van vri’jwilligers een zestal die ze op petret zette, ze zorgde ok veur de bi’jheurende tekst.

In et blad bin veul mooie gedichten te lezen van o.e. Christine Magour, Willem Jan Teijema, Sake Russchen, Harmen Houtman en Johan Veenstra. Daornaost bin ok kotte verhaelen en kollums opneumen, o.e. van Anne Bult en Klaas Boersma. Et blad begint liekewel mit een vraoggesprek dat Peter Riksma had mit schaetster en zangeres/muzikaant Carolien Hunneman uut Oosterwoolde. Veur de mooie foto’s van Carolien zorgde vormgeefster en fotografe Herma Egberts van Berkoop.

De Ovend wodt an alle leden van de Stellingwarver Schrieversronte toestuurd, mar is ok in de losse verkoop te kriegen bi’j boekhaandel Bruna in Oosterwoolde en boekhaandel Zwikstra in Wolvege (pries: €3,50).

 

Foto (Ruurd Jelle van der Leij) omslag jubileumnommer De Ovend:

‘Nao 40 jaor oolde koenen uut de sloot haelen? Welnee, wi’j kieken veuruut!’

Ni’je Stellingwarver vlagge

Op 5 april wodde een ni’je Stellingwarver vlagge uutsteuken bi’j gelegenhied van et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte. Naodat in 2009 een speciaole vlagge ontwikkeld was veur et feestelike jaor Stellingwarf 700 weren d’r nao die tied verscheiden meensken die naor een opvolger daorveur vreugen. Een schoffien leden wodde an Sjoerd Hoogenkamp uut Wolvege, de ontwarper van de vlagge Stellingwarf 700, vraogd om die wat bi’j te warken naor een algemienere. Die vlagge is now dus klaor en kan anschaft wodden bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et gaot om een kwaliteitsvlagge, de verkooppries is € 34,50.

Prachtige jubileumviering 40-jaorige Schrieversronte

Op donderdag 5 april vierde de Stichting Stellingwarver Schrieversronte zien 40-jaorig jubileum in ’t Vlechtwark in Noordwoolde. Zoe’n 170 geneudigden maekten disse biezundere gebeurtenis mit. Veurzitter Ype Dijkstra vertelde in zien jubileumtoespraoke over alle wark dat d’r deur de jaoren henne deur alle Schrieversrontemeensken, professioneel en vri’jwillig, verzet is. De volledige toespraoke van de heer Dijkstra is te lezen in Jubileumtoespraoke veurzitter Ype Dijkstra, b.g.v. et 40-jaorig jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte.

Op een groot schaarm was daornao een speciaole toespraoke van Twiede Kaemerlid veur et CDA Eddy van Hijum te zien. Van Hijum hadde slim graeg naor Stellingwarf kommen wild, mar kan op donderdag vanwegens verplichtings veur zien wark niet vot. Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff en kameraman Jan de Vries uut Wolvege wodden daoromme nuugd om de toespraoke in de Twiede Kaemer in Den Haag op te nemen en dat gebeurde op 4 april. Eddy Van Hijum is iene van de politici uut Den Haag die him slim inzet veur veerdere erkenning van et Nedersaksisch waor ok et Stellingwarfs onder vaalt. Veur de beide Stellingwarver gemienten voerde vervolgens wethoolder Henk Jan Veenhouwer et woord. Wethoolder Veenhouwer hadde veul lovende woorden veur de jaorige stichting en rekende op een goeie toekomst. Schriever Johan Veenstra hadde veur disse dag een speciaol verhael schreven dat gong over een trauma dat hi’j bi’j de oprichting van de Schrieversronte oplopen hadde en daor hi’j now vanof hoopte te kommen. Zien slim vermaekelike verhael is dommiet te lezen in et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Daornao wodde de Stellingwarf Trofee uutrikt. Disse prachtige trofee, een ontwarp van en maekt deur keunstener Peter Hiemstra uut Berkoop, wodde in et leven reupen deur de Schrieversronte en is bedoeld veur meensken of instellings die heur slim inzetten veur et Stellingwarfs. De Stellingwarf Trofee wodde veur de twiede keer uutrikt, dit keer an Ovendredakteur Jannes Westerhof uut Darp. An et aende van de bi’jienkomst kwam burgemeester Harry Oosterman mit een Keuninklike Onderscheiding veur Schrieversronteman van et eerste ure dr. Henk Bloemhoff uut Oosterwoolde. Bloemhoff wodde benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau. Veur meziek zorgde et Grunninger folkduo Elke Meiborg en Bert Ridderbos. Nao et officiële pat was d’r nog een gezellige receptie in de al even gezellige foyer van ’t Vlechtwark in Noordwoolde. (Zie ok www.stellingwarfs.nl)

De feestelike jubileumviering wodde op foto’s vaastelegd deur Lenus van der Broek uut Wolvege en op video deur Jan de Vries, ok uut Wolvege.

Veur dit prachtige jubileumfoto-album zorgde ‘Schrieversronte-fotograaf’ Lenus van der Broek uut Wolvege.