Eerste jubileumaovend op 14 jannewaori

Op zaoterdagaovend 14 jannewaori geft veurzitter Ype Dijkstra om 20.00 ure in ’t Vlechtwark in Noordwoolde et startschot veur de grote jubileumviering van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (1972 – 2012). Et hiele jaor deur zullen d’r in zowat alle Stellingwarver dörpen tal van aktiviteiten orgeniseerd wodden vanwegens dit heugelike feit! Lees veerder op:

Jubileum komt d’r an!

 

Ni’jste boek Johan Veenstra

Mit et waeter veur de dokter

Ok al duurt de officiële prissentaosie nog even – die is op 20 jannewaori in et MFC De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae – et ni’jste boek van Johan Veenstra is disse weke binnenkommen bi’j de uutgeveri’je van de Stellingwarver Schrieversronte. In Mit et waeter veur de dokter bin prachtige, veural humoristische, verhaelen te lezen, et boek is te vergelieken mit Een meenske is gien eeerpel en De wereld is gek. Veur et prachtige omslag zorgde Sijtze Veldema van Dwingel. Et ni’je boek kan now alvast besteld wodden bi’j de Stellingwarver schrieversronte in Berkoop. Et telt 128 bladzieden en kost € 12,50. Vanof 20 jannewaori is et ni’je boek te koop in de boekwinkels.

Pries veur Harmen Houtman

Op vri’jdagaovend 9 december wodde bekendmaekt dat schriever Harmen Houtman uut Et Vene een eerste pries wunnen het in een wedstried die de ofdieling van Amnesty International in West-Stellingwarf orgeniseerde. De wedstried was uutschreven omreden de West-Stellingwarver ofdieling 30 jaor bestaot, Amnesty International wereldwied bestaot onderhaand al weer 50 jaor. Et winnende verhael van Harmen Houtman kuj’ vanzels mitien lezen:

Theresienstadt

Dichte

Et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte is de laeste weke van et jaor dichte. Vanof 2 jannewaori 2012 kuj’ weer van maendag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00 ure bi’j et instituut terechte. Alle mitwarkers van de stichting weensken jim plezierige kastdaegen en een hiel goed 2012 toe!