Ommedaenken veur Lamkje Hof-de Boer in NCRV’s Plein 5

Kom mar veerder

Berkoop. Op deensdagmiddag 30 december is d’r in et pergramme ‘Plein 5’ van de NCRV ommedaenken veur de Stellingwarver schriefster Lamkje Hof-de Boer (1908-1991). Et pergramme is te beluusteren op Radio 5 Nostalgia tussen 14.00 en 16.00 ure.

Plein 5 het altied veul andacht veur de kultuur uut de verschillende regio’s; mit naeme gelt dat ok veur de (biezunderheden) van de streektaelen.

Lamkje Hof-de Boer het veur et Stellingwarfs altied een belangrieke vertegenwoordigster west. Al veurdat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde schreef Vrouw Hof, zoas ze bi’j veul meensken bekend was en nog altied is, Stellingwarver verhaelties en riempies veur o.e. De Dreijer, et dörpsblad van Berkoop. Doe de Schrieversronte opricht wodde dee Vrouw Hof ok mitien mit an de aldereerste kursus Stellingwarfs veur beginners. Ze schreef al rap bi’jdregen veur et Stellingwarver tiedschrift De Ovend en was ok een belangrieke infermaant veur et Stellingwarfs Woordeboek. In 1981 gaf de Schrieversronte heur dichtbundeltien ‘Van mien kaant bekeken’ uut en in 1986 verscheen heur twiede boek ‘Veur loon en verval’. In dat boek vertelt ze over heur biezundere leven mit veul hoogte-, mar ok dieptepunten. Kotleden gaf SONT (Streektael Orgenisaosie Nedersaksisch Taelgebied) de bloemlezing Gloepends mooie verhalen uit Stellingwerf, Groningen, Drenthe, Salland & Land van Vollenhove, Twente, Achterhoek en de Veluwe uut, mit ok een verhael van Lamkje Hof-de Boer. Et is niet veur et eerst dat de NCRV ommedaenken het veur Vrouw Hof. Al in 1988 wodde deur de omroep een dokementaire uutzunnen over heur biezundere leven, dat was  n.a.v. van heur boek ‘Veur loon en verval’.

Op ‘e foto iene van de welkomstbotties bi’j Berkoop, mit teksten van Lamkje Hof-de Boer. (Foto: Sietske Bloemhoff)