SSR-onderwiesprojekten ‘Daor klept de klokke weer’ en ‘De Veerkieker’ beloond

  

  

De onderwiesprojekten ’De Veerkieker’ en de film ’Daor klept de klokke weer’ van de Stellingwarver Schrieversronte kun beide uut aende gaon! Dat wodde zaoterdagmiddag dudelik nao ofloop van de speciaole prissentaosie- en stemmiddag van indiende projekten bi’j et Fonds Ooststellingwerf. Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff zee an et aende van de middag ommeraek bliede te wezen mit disse toezegging. ‘Zonder disse extra financiële middels hadden de projekten niet uut aende gaon kund. Veur de film ’Daor klept de klokke weer’ hadden we nog € 6.000,- neudig, eerder hadden de perveensie en Stichting Bercoop Fonds al € 12.500,- en € 4.000,- toezegd. Disse low-bugdetfilm kost mit mekeer € 24.500,-; dat d’r niet meer geld veur neudig is komt omreden d’r veul inzet wezen zal van vri’jwilligers uut de dörpen en SSR-vri’jwilligers. De film, die baseerd is op et gelieknaemige boek van H. Hoogeveen, vertelt over een biezundere periode in de geschiedenis van Stellingwarf. Dat weren de jaoren rond 1500 doe Stellingwarf veurgoed zien vri’jhied kwietraekte en bi’j Frieslaand indield wodde.’

Ok butengewoon mooi nuumt Bloemhoff et projekt ’De Veerkieker’: ‘Dit is een hiel ni’j projekt, dat veur alle basisschoelen ontwikkeld wodden zal. Et doel van ’De Veerkieker is dat alle groepen van et basionderwies ieder jaor op exkursie gaon naor een kulturele of arfgoedinstelling in Stellingwarf. Nao de basisschoele hebben de leerlingen dan weet van wat veur moois d’r an kultuur en arfgoed is in et gebied daor ze wonen. Et projekt, aenlik een leerlijn arfgoed, wodt ontwikkeld deur Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan. Van die drie vrouwluden komt ok et idee; eerder weren ze de coaches van et projekt Kiekes, dat onder et perveensiaole KEK-projekt vul. Et is fantastisch dat ze now tegere dit projekt hanen en voeten geven kunnen, want ze bin op dit gebied echt in et zoolt bebeten.’ Et tetaole bedrag veur de ontwikkeling van ’De Veerkieker’ is € 26.900,-, en ok die anvraoge is volledig honoreerd.

Ok et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte is slim inneumen mit beide toekennings. ‘De gemiente Oost-Stellingwarf én netuurlik al die meensken die zaoterdag op beide projekten stemden, geven an hoe belangriek ze omgevingsonderwies veur de jongste Stellingwarvers vienen. Dat wodt deur et bestuur geweldig wardeerd!’

Foto’s: Lenus v.d. Broek