Onvergetelike aovend: prissentaosie vuventwintigste boek van Johan Veenstra

Johan, Marga, 21-8

Et eerste exemplaor van ´Een vrouw van ivoor´ was veur de Drenste schriefster Marga Kool, et twiede veur Feike Oosterhof die jaoren in Ivoorkust woonde (foto Lenus v.d. Broek)

Iederiene die vri’jdagaovend niet naor De Ni’je Stienze van Ni’jhooltpae gaon binnen, het wat mist. Daor was een prachtige kulturele aovend bi’j gelegenhied van et uutkommen van et ni’jste boek, de roman ‘Een vrouw van ivoor’ van Johan Veenstra.

Vuventwintigste boek

De Stellingwarver Schrieversronte is de vaaste uutgever van et wark van Johan Veenstra, dat d’r was alle reden dat de veurzitter van die stichting, Ype Dijkstra, de aovend eupende en op verschillende aspekten ingong. Van heinde en veer weren d’r mit mekeer 130 meensken op de aovend ofkommen en de veurzitter prees dat. Dijkstra hadde nog wel meer reden om zien bliedschop te uteren: et Stellingwarfs beslat mar een klein taelgebied, en dan in veertig jaor tied 25 boeken allienig al van disse iene schriever uutgeven kunnen, is vanzels niet zomar wat. Wel een teken dat ien en aander leeft, en dat d’r een boel belangstelling is.

Johan, 21-8-15

Johan lest et eerste heufdstok uut et ni´je boek veur (foto Lenus v.d. Broek)

De schriever Johan Veenstra zels kwam disse aovend netuurlik roem an et woord. Hi’j begon mit et veurlezen van et eerste heufdstok uut de diels autobiografische roman, et diel dat wél waor gebeurd is. Mitien nao et veurlezen beud hi’j et eerste exemplaor an an zien Drentse kollega-schrieve Marga Kool.

Ok Marga Kool is al lange jaoren aktief as schriever. Ok veur heur wark is veul wardering. Marga Kool kwam mit herinnerings van erverings uut de Nedersaksische schrieveri’je en prees et wark van Veenstra ommeraek. ‘Hi’j zet je ok wel es op et verkeerde bien,’ zee ze, en de ontkneuping is dan verrassend, ok now weer.’ Et ni’je boek is beslist een anweenst, daor was ze wisse van. Biezunder an et wark van Veenstra is ok zien slim goeie gebruuk van et Stellingwarfs, zee ze.

Ivoorkust

Ok veur de heer Feike Oosterhof, van vroeger ofkomstig van Ni’jhooltpae, was d’r een eerste exemplaor van et ni’je boek. Oosterhof hadde mit naeme gegevens andreugen over et leven in Ivoorkust, hi’j het daor zels jaoren woond. Veur et schrieven kunnen van de ni’je roman weren die gegevens van et grootste belang.

Bennie Huisman

Bennie Huisman zorgde veur een mooi optreden (foto Lenus v.d. Broek)

Een veurnaem aspekt in et boek is ok de zee. Dat was anleiding om Bennie Huisman te vraogen om wat van zien meziek heuren te laoten. Die dee dat en dat sleug hiel goed an.

Interview

In een eerste interviewsessie mit Johan Veenstra wus oold Schrieversronte-direkteur Pieter Jonker alderhaande kaanten van de schrieveri’je naor veuren kommen te laoten, en in de twiede, mit ok Marga Kool in de rolle van ondervraogde, gong dat nog even deur. Dudelik wodde o.e. dat van beide schrievers nog wel weer een volgend boek te verwaachten is. Zo het Johan Veenstra in elk geval nog plannen veur een dichtbundel.

Kedo

Over niet al te lange tied gaot de schriever uut Ni’jhooltpae van een mooi kedo genieten. Et gaot om een mooi reisweekaende dat de Schrieversronte him anbeud vanwegens zien 25ste boek. De reize gaot naor Hitzacker, dat is et geboorteplak van Preens Claus; Johan Veenstra het al zien hiele leven veul belangstelling veur et keuningshuus. Hi’j was dan ok ommeraek bliede en verrast mit dit ‘jubileumkedo’.