Op vri’jdag 19 meie: Symposium 1517 – 2017

Et van oorsprong venestroompien De Riete bi’j Boekelte is al van 1517 of een diel van de greens tussen Oost- en West-Stellingwarf. Op ‘e foto zien jim et stroompien uutkommen in De Lende. Ok die revier is veur een groot pat de greens tussen de beide gemienten. De foto is maekt vanof et grondgebied van Ni’jberkoop; we kieken uut op Boekelte. Links, an de ere kaante van De Lende is nog krek een tippien Elsiger grond te zien (foto: Sietske Bloemhoff)

In een saemenwarkingsverbaand van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, de Historische Vereniging Appelscha e.o, de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. en de Vereniging Historie Weststellingwerf wodt op vri’jdagmiddag 19 meie et Symposium 1517 – 2017 holen. Dit symposium wodt orgeniseerd omreden et van ’t jaor op ’e kop of vuufhonderd jaor leden is dat et gebied Stellingwarf in twie grieteni’jen verdield wodde. Laeter zollen dit de gemienten Oost- en West-Stellingwarf wodden gaon..

Tiedens dit biezundere symposium zal d’r niet alliend ommedaenken wezen veur de periode rond 1517, mar ok veur onderwarpen die in de jaoren daornao van belang west hebben veur oons gebied. Et programma zicht d’r as volgt uut:

Vanof 13.00 ure: inloop

13.30 ure: Eupening deur dagveurzitter Ype Dijkstra

13.40 ure: ’Twee-eenheid, vijfhonderd jaar Oost- en Weststellingwerf’, deur dr. Meindert Schroor

14.20 ure: ’Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende/ Rentmeestersrekeningen van Stellingwerf-Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde. Tekstuitgave met toelichting’ deur dr. Henk Bloemhoff

15.00 ure: Middelieuwse meziek van Marianta

15.15 ure: Schoft (mit meziek van Marianta)

15.35 ure: ’De familie Lycklama à Nijeholt en de OWO gemeenten. Machts- en huwelijkspolitiek’, deur Jelle Terluin

16.15 uur: ’Gelaagde identiteit en modernisering: ontwikkelingen in de Stellingwerven vanaf de jaren vijftig’, deur perf. dr. Michiel Herweijer

16.55 ure: Ofsluting, mit meziek van Marianta

De intree veur het symposium is € 10,00. Veur leden van historische verienings, dörpsarchieven en dörpskemmissies in en buten Stellingwarf gelt (bi’j risserveren veurof) de speciaole toegangspries € 7,50. Daor bin koffie, thee mit een traktaosie, een hattelike biet in et schoft en nao ofloop bi’j inbegrepen.

Plak: MFA, Willinge Prinsstraote 18c, Berkoop

Daotum: vri’jdag 19 meie

Tied: Vanof 13.00 ure inloop mit koffie/thee, et pergramme begint om 13.30 ure

Risserveren: Stellingwarver Schrieversronte, t/m donderdag 11 meie. (info@stellingwarfs.nl, 0516-451108, van mae t/m do tussen 9.00 en 16.00 ure). Betaelen kan alliend kontant op 19 meie bi’j binnenkomst.