Op zuuk naor een ni’je direkteur

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

instituut in Berkoop veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf
is op zuuk naor een inspirerende

direkteur (m/v)

mit passie veur streektael en streekkultuur in ’t algemien en die van Stellingwarf in ’t biezunder.

Veur veerdere toelochting zie: www.stellingwarfs.nl | dhr. H. Fokkema, 0561-612353

Akwisisie stellen wi’j niet op pries.