Passeniel Fryske Akademy op vesite bi’j SSR

IMG_7329

IMG_7331

Oflopen donderdag begon et passenielsreisien van de Fryske Akademy bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. Tiedens de koffie hul Henk Bloemhoff – hi’j is gaastonderzuker bi’j de FA – een verhael over et Stellingwarfs Woordeboek (zie foto hierboven), wiels Sietske Bloemhoff wat over et vak Hiemkunde vertelde. Middags vertrok et goed vuuftig man tellende gezelschop mit de bus richting Appelsche. Daor vertelde Dennis Worst – hi’j is doende mit een promosieonderzuuk bi’j de FA – over o.e. de laandschopsgeschiedens van dat plak.

Foto’s: Sietske Bloemhoff