Fokke gaot, Hendrik komt

F. en H.

Links Fokke Bron, rechts Hendrik Fokkema (foto: Sietske Bloemhoff)

Op de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte wodde ofscheid neumen van bestuurslid Fokke Bron van Munnikeburen. Fokke had al weer zes jaor in et bestuur zeten en daormit was et maximum tal jaoren dat daorveur staot berikt. Bi’j de Schrieversronte is et een goed gebruuk dat een bestuurslid twie keer drie jaor diel uutmaekt van et bestuur. Alliend de veurzitter kan nog veur een dadde periode benuumd wodden.

Veurzitter Ype Dijkstra roemde de briede inzet van Fokke veur de stichting. Zo was hi’j veur verschillende zaeken inzetber, docht altied in verni’jende zin mit, mar stelde bi’jglieks ok zien loods beschikber as d’r es even meubilair tiedelik een eer onderkommen hebben moest.

Et bestuur was d’r in slaegd om op 20 meie een ni’j bestuurslid veur te dregen. Dat was de heer Hendrik Fokkema uut Sunnege. Fokkema wodde zonder tegenstemmen deur de Algemiene Raod van de stichting benuumd. Laeter dit jaor het redaktielid Jan Koops veur De Ovend een gesprek mit him.