‘Schreeuw’ beste Stellingwarver lied 2018

 

‘Dawn of day’ wun mit et lied ‘Schreeuw’

Et vul beslist niet mit veur de jury van et Stellingwarfs Meziekfestival om te bepaolen wat et beste Stellingwarver lied van 2018 wodden gong. Mar nao lang overleg mit mekeer kwammen ze d’r tóch uut: ‘Schreeuw’ van de fermaosie ‘Dawn of day’ uut West-Stellingwarf, mit zangeres Mirjam Postma. De jury vun dit et beste lied, omreden tekst en meziek goed bi’j mekaander passen, butendat sprak de prissentaosie ok slim an. Mar de jury hadde ok veur alle ere vuuf lieties hiel veul wardering. Zo was d’r ok ommeraek veul wardering veur et Stellingwarver lied ‘Neem mi’j mit’ van de gitaarklub Capodastro’s. Een uutschieter naor beneden zat d’r neffens de jury beslist niet bi’j.

De Capodastro’s maekten ok bi’j et pebliek veul indrok mit ‘Neem mi’j mit’

Vraoge naor optredens van DoVo uut Buil

Mooie verscheidenhied an dielnemers

Dit keer was d’r opni’j een  mooie verscheidenhied an meziek. Jong en wat oolder, ze deden allemaole mit, en ok dat gegeven maekt dat et Stellingwarfs Meziekfestival uniek is. De zang- en meziekgroep DoVo (Deur oolderen Voor oolderen) uut Buil kreeg n.a.v. heur prachtige optreden mitien al vraoge naor optredens.

De juryleden Emma Winter, Appie van Riesen en Wim Hunneman hadden et niet makkelik…

Et festival was dit keer in de hierveur slim geschikte zael bi’j de Rustende Jaeger in Hooltpae.  Rond de 130 bezukers zorgden mit mekeer veur een genoeglike en feestelike Stellingwarver aovend. Behalven de winner van de wedstried deden an et festival mit: the Lion Rules, de Scheve Schaatsband, SOTD, de Capodastro’s en DoVo. De jury beston dit keer uut Emma Winter, Appie van Riesen en Wim Hunneman (juryveurzitter).

Prissentatrice Anna Span en warkgroeplid Sietske Bloemhoff overleggen nog even

Lekaole omroep Odrie

De prissentaosie was, op heur bekende enthousiaste wieze, in hanen van Anna Span. Veur de goeie geluudsverzorging – daor weren alle dielnemers et dikke over iens – zorgde Janko Blaauw van Jubbege. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie, en die opnaemen zullen eerdaegs uutzunnen wodden. De orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte – bestaonde uut Kjest Herder, Piet Tjassing, Klaasje Herder en Sietske Bloemhoff –  is van doel en hool et festival ankem jaor opni’j, mar dan op 16 november, bi’j de Rustende Jaeger. De eerste dielnemers gavven heur zaoterdagaovend daor  al mitien veur op.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

 

Tekst winnende lied:

-Schreeuw-  (Dawn of day, Stellingwarver vertaeling Suze Sanders)

 

Ok al stot jow wereld in

Blief ondaanks in jezels geleuven

Zuuk je greens op en vertrouw

Op de kracht die schoelt in jow

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

 

De locht is koold en vol mit aangst

De kaemer vuult die oolde sfeer

’t Vuur is uut mar ’t rokt nog steeds

Naor de liefde die oons dreef

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

 

Laot op straote de laampen oons goed beschienen

En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meensken

Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow verwaachtings

Nanananananana

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

La0t mi’j los, vertrouw op mi’j

 

Laot op straote de laampen oons goed beschienen

En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meensen

Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow verwaachtings

Nanananananana