Veurlezers vraogd!

  Foto: Lenus v.d. Broek

Al sund jaor en dag orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte een veurleesaktie veur bewoners van alle Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen, en veur speciaole bi’jienkomsten veur oolderen in de kleinste dörpen. Die aktie is altied in et winterseizoen; de eerstvolgende keer is in feberwaori 2019. De veurleesaktie wodt deur iederiene slim wardeerd, dat d’r kommen alle jaoren meer anvraogen bi’j.

Veurleesmappe

De veurlezers maeken gebruuk van een speciaole veurleesmappe, die jaorliks anvuld wodt mit ni’je verhaelen en gedichten. Sommige veurlezers nemen soms ok heur meziekinsterment mit en zingen tussendeur bekende oolde lieties mit de bewoners. Die mooie ofwisseling van verhaelen en meziek wodt deur et pebliek ok ommeraek wardeerd.

Verlet van meer veurlezers

Veur et veurlezen zorgt een groep van zoe’n vuuftien vri’jwilligers. Omreden d’r liekewel de hieltied meer vraoge komt naor de aktie, is d’r verlet van meer meensken die in die periode veurlezen willen. Daoromme is de  Stellingwarver Schrieversronte op zuke naor vri’jwilligers die de kommende keer an disse mooie aktie mithelpen kunnen.

Veur meer infermaosie kuj’ terechte bi’j et kantoor van de Schrieversronte. Ie kun dan et beste even bellen naor 0516-451108 en vraogen naor Kiena Bouwer of Akkie Zijlstra; zi’j bereiden dit keer de aktie veur. Mailen kan vanzels ok naor info@stellingwarfs.nl.