Slot-ienakteraovend: in ien woord prachtig!

De tenielploeg ‘TZN’ van De Hoeve speulde de speciaole jubileumienakter Veertig jaor! Et fesien van Harmen Houtman (foto: S.A. Bloemhoff).

Tenielploeg ‘De Hoek van Zevenwouden’ van Berkoop speulde de hilarische ienakter De schriever veur et dörpsbelang van Trinus Riemersma, die vanuut et Fries in et Stellingwarfs vertaeld wodde deur Sjoukje Oosterloo (foto: S.A. Bloemhoff).

Deur op ienakters te klikken is een foto-impressie van de slot-jubileumaovend van de Stellingwarver Schrieversronte te zien.

Slot-ienakteraovend: in ien woord prachtig!

Vri’jdagaovend 14 december wodde de laeste ienakteraovend van dit jaor holen, die deur de Stellingwarver Schrieversronte vanwegens et 40-jaorig jubileum orgeniseerd wodde. Disse laeste jubileum-slotaovend was in et MFC ‘De ni’je stienze’ in Ni’jhooltpae. Mit mekere 150 meensken geneuten van twie prachtig opvoerde ienakters en een sfeervol optreden van et Onderdukerskoor van Berkoop.

De eerste ienakter wodde fleurig, kundig en mit vaosie brocht deur tenielploeg TZN van De Hoeve. Et gong om de speciaole jubileumienakter Veertig jaor. Et fesien, die schreven wodde deur Harmen Houtman. De van Ni’jhooltpae ofkomstige schriever zol laeter op de aovend daorveur nog in de bloemegies zet wodden deur Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra.

De twiede ienakter die speuld wodde was De schriever veur et dörpsbelang van de Friese schriever Trinus Riemersma. De ienakter wodde een peer jaor leden op een veurtreffelike wieze in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De bekende tenielploeg De hoek van Zevenwouden van Berkoop brocht et stok onder regie van Fenna bruinenberg van Oosterwoolde op een grandioze wieze naor veuren. Zonder ok mar ienkeer te stoeken en zonder souffleur wodde de hilarische ienakter ‘levensecht’ opvoerd mit tal van speulers midden in et pebliek en mit een glaansrolle veur Lute Winters die ‘schriever Turkstra’ uutbeelde.

Et Onderdukerskoor van Berkoop (foto: S.A. Bloemhoff).

Tussen de bedrieven deur zorgde et Berkoper Onderdukerskoor veur sfeervolle zang. Et rippertoire varieerde van Stellingwarver lieties as ‘Waor de Lende’ tot bekende, vaeks wat ooldere lieties. Et koor sleut zien twiede optreden of mit et Stellingwarfs volkslied én et Berkoper dörpslied. 

An et slot van disse butengewoon slaegde ienakteraovend wodden beide tenielploegen en et koor nog es van hatte bedaankt deur Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra en wodde alderdeegst veur de twiede keer deur alle dielnemers en bezukers et Stellingwarfs Volkslied zongen. Een mooiere ofsluting van de riegel jubileumienakteraovenden had de jaorige Schrieversronte him van teveuren niet bedaenken kund!