Snuffelkursus ofsleuten mit exkursie

Snuffelkursus 2015, Rolevink

Foto: Fons Rolevink

O.l.v. Freddie de Vries van Hooltpae wodde oflopen zaoterdagmorgen 24 oktober mit een exkursie op de Delleboersterheide bi’j Berkoop de Snuffelkursus Stellingwarfs ofsleuten. Vanwegens zien grote kennis en de enthousiaste wieze waorop De Vries verteld wodde deur de kursisten extra van dit prachtige gebied geneuten. De Snuffelkursus is veural bedoeld veur meensken die wat meer weten willen over de Stellingwarver streekkultuur. Tiedens de drie lesaovens en de netuurexkursie wodt d’r even snuffeld an de geschiedenis, et laandschop, de tael, de literetuur en de netuur van Stellingwarf. Wie nao de Snuffelkursus meer van een bepaold onderdiel weten wil kan mitdoen an iene van de ere kursussen die de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert.