Kursus: We leveren je een streek

Lende, 8 meert 15

De kursus We leveren je een streek is veural bedoeld veur meensken die nog niet zovule weten over de streek waor ze wonen, mar die d’r wel graeg wat meer van weten willen zollen. Daoromme kommen in disse kursus verschillende onderwarpen in et kot an bod, zodaj’ mit al die mooie onderwarpen even in anraeking kommen. De kursus bestaot uut drie aovenden en een exkursie. Op elke kursusaovend, die twie uren duurt, kommen twie onderwarpen an bod. Die onderwarpen bin: de vroegste geschiedenis van Stellingwarf, de geschiedenis van et laandschop, de dörpen van Stellingwarf, de netuur van Stellingwarf, de Stellingwarver streektael en Stellingwarver literetuur. De exkursie is naor een Stellingwarfs netuurgebied mit as exkursieleider Freddie de Vries.

De kosten bin € 45,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen.

De daotums van de kursus bin:

Deensdagaovend 4 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

 1. Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga
 2. De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur dr. Henk Bloemhoff

Deensdagaovend 11 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

 1. De dörpen van Stellingwarf, deur Sietske Bloemhoff
 2. Stellingwarver proza en poëzie, deur Peter Riksma

Deensdagaovend 18 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

 1. De geschiedenis van et laandschop, deur drs. Dennis Worst
 2. De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij

Zaoterdagmorgen 29 oktober (van 9.00 tot 11.30 ure):

Exursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries

Bi’j interesse kuj’ et beste even bellen mit et kantoor van de Schrieversronte: 0516-451108, of mailen naor: info@stellingwarfs.nl.

(Foto: Sietske Bloemhoff)

Snuffelkursus ofsleuten mit exkursie

Snuffelkursus 2015, Rolevink

Foto: Fons Rolevink

O.l.v. Freddie de Vries van Hooltpae wodde oflopen zaoterdagmorgen 24 oktober mit een exkursie op de Delleboersterheide bi’j Berkoop de Snuffelkursus Stellingwarfs ofsleuten. Vanwegens zien grote kennis en de enthousiaste wieze waorop De Vries verteld wodde deur de kursisten extra van dit prachtige gebied geneuten. De Snuffelkursus is veural bedoeld veur meensken die wat meer weten willen over de Stellingwarver streekkultuur. Tiedens de drie lesaovens en de netuurexkursie wodt d’r even snuffeld an de geschiedenis, et laandschop, de tael, de literetuur en de netuur van Stellingwarf. Wie nao de Snuffelkursus meer van een bepaold onderdiel weten wil kan mitdoen an iene van de ere kursussen die de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseert.

Snuffelkursus Stellingwarfs gaot 1 oktober uut aende

Snuffelkursus Stellingwarfs, 2014

Nao et sukses van veurgaonde jaoren orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte opni’j de Snuffelkursus Stellingwarfs. Disse kursus is veural bedoeld veur meensken die wat meer weten willen over de Stellingwarver streekkultuur. Tiedens de drie lesaovens en de netuurexkursie op een zaoterdagmorgen kan d’r even snuffeld wodden an de geschiedenis, et laandschop, de tael, de literetuur en de netuur van Stellingwarf. Wie nao de Snuffelkursus meer van een bepaold onderdiel weten wil kan mitdoen an iene van de ere kursussen die de Schrieversronte anbödt.

De Snuffelkursus Stellingwarfs zal holen wodden op:

Donderdagaovend 1 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

 1. Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga
 2. De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur dr. Henk Bloemhoff

Donderdagaovend 8 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

 1. De dörpen van Stellingwarf in oude beelden, deur Jan Koops en Jan de Vries
 2. Stellingwarver proza en poëzie, deur Jannes Westerhof

Donderdagaovend 15 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

 1. De geschiedenis van et laandschop, deur drs. Dennis Worst
 2. De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij

Zaoterdagmorgen 25 oktober (van 9.00 tot 11.30 ure):

Exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries

De kursus wodt holen in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, Willinge Prinsstraote 10. De kosten bin € 40,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. Veur disse biezundere kursus kuj’ je opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, info@stellingwarfs.nl, 0516-451108; je opgeven kan tot  vri’jdag 25 september.

(Foto: Lenus van der Broek)

Snuffelkursus ofsleuten

Snuffelkursus 14

Snuffelkursus 14 (2)

Vaeke weten meensken die in een ni’je omgeving kommen te wonen niet percies wat d’r in heur ni’je woonomgeving op kultureel gebied allemaole te doen is. Dat gelt dan mit naeme veur de eigen streekkultuur en streekgeschiedenis. Nao et sukses van veurig jaor orgeniseerde de Stellingwarver Schrieversronte daoromme veur de twiede keer disse ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdeden konnen tiedens vier dagdielen even an verschillende onderdielen van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodde geven in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. Zaoterdagmorgen 1 november wodde de snuffelkursus ofsleuten mit een netuurexkursie onder leiding van Freddie de Vries van Hooltpae, kenner bi’j uutstek van de netuur in de Stellingwarven. Hi’j nam de kursisten onder eren mit naor de Catspoele in Ni’jberkoop.

(Foto’s: Lenus van der Broek)

Snuffelkursus Stellingwarfs 2014 begint 9 oktober

Snuffelkursus Stellingwarfs: Veural bedoeld veur meensken die nog niet zolange in Stellingwarf wonen  

Vaeke weten meensken die hier kommen te wonen niet wat d’r op kultureel gebied allemaole te doen is. Dat gelt mit naeme veur de eigen streekkultuur en streekgeschiedenis. Nao et sukses van veurig jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte daoromme veur de twiede keer de ‘Snuffelkursus Stellingwarfs’. Meensken die an die kursus mitdoen kun tiedens vier dagdielen even an verschillende onderdielen van et Stellingwarver arfgoed snuffelen. De kursus wodt holen in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en is op:

Donderdagaovend 9 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

1. Algemiene geschiedenis, deur Geert Lantinga

2. Stellingwarver proza en poëzie, deur Jannes Westerhof

Donderdagaovend 16 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

1.  De geschiedenis van et laandschop, deur Dennis Worst

2. De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden, deur Jan Koops en Jan de Vries

Donderdagaovend 25 oktober (van 19.30 tot 21.30 ure):

1. De geschiedenis van et Stellingwarfs, deur Henk Bloemhoff

2. De netuur van Stellingwarf, beeldreportage deur Ruurd Jelle van der Leij

Zaoterdagmorgen 1 november (van 9.00 tot 11.30 ure): Exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied, o.l.v. Freddie de Vries  

De kosten bin € 40,00 per persoon, koffie/thee inbegrepen. Veur disse biezundere kursus kuj’ je opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, info@stellingwarfs.nl, 0516-451108; je opgeven kan tot woensdag 1 oktober.