SSR op streekmark Berkoop

Ok dit seizoen staot de Stellingwarver Schrieversronte vanzels weer, krek as de veurgaonde jaoren, mit een kraom op de altied uterst gezellige streekmark van Berkoop. Die prachtige mark, mit alle keren een geweldig anbod van alderhaande produkten uut de streek, is op elke eerste zaoterdag van de maond, van meie t/m oktober. De mark is van morgens tien ure tot middags viere. Meer as de muuite weerd om es een keertien naor toe te gaon. Enne… neem een volle beurs en lege tasse mit!!