Voegelexkursies in West-Stellingwarf

Hans, fietsers, exkursie

DSCF6520, Hans voegelnussies

Kotleden hul voegelwaachter Hans Lanting van Hooltwoolde twie prachtige exkursies veur leerlingen van de schoelen van Ooldelaemer en Ooldetriene. Die exkursies wo’n orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte vanwegens et verschienen van Et Stellingwarver Voegelboek. Veur dit soorte van biezundere projekten in et kader van de netuur, en uutvoerd deur vri’jwilligers, wodt deur et ministerie van Ekenomische Zaeken subsidie beschikber steld om dit te orgeniseren. Veur et projekt van de Schrieversronte bleek arg veul wardering van de kaante van Den Haag, zodat de uutvoering d’r van de oflopen tied uutvoerd wodden kon.

Iene van die exkursies die Hans Lanting orgeniseerde gong naor et gebied bi’j de Braandemeer, de ere was in de buurt van de schoele zels. Lanting leut veurofgaonde an de exkursie o.e. een tal verschillende voegelnussies zien, mar maekte bi’j de introduktie van de exkursie ok gebruuk van de powerpoint, die speciaol veur et projekt ontwikkeld is deur Ruurd Jelle van der Leij. Beide schoelen weren zo enthousiast dat Hans Lanting mitien vraogd is om volgend jaor weer een peer exkursies te verzorgen.

De kommende tied holen o.e. Harm Smid en Freddie de Vries nog exkursies in o.e.Blesdieke en bi’j Wolvege. Et doel is dat in et veurjaor van 2015 opni’j een acht tot tien schoelen gebruuk maeken kunnen van dit biezundere anbod.

(Foto’s: Lieske Schiere)