Stellingwarfs gedicht bi’j hereupening dörpskantine Ni’jberkoop

IMG_7347

Wethoolder Sierd de Boer en et bestuur van Plaetselik Belang vlak nao de onthulling van et ni’je bod. V.l.n.r: Joke Brouwer, wethoolder De Boer, Albertje Krol, André Poelman en Jeanet Baarda 

albertje 2   Veurzitter Albertje Krol lest ‘ Et oolde klintien’ veur

Zaoterdag 20 juni wodde in Ni’jberkoop de verni’jde dörpskantine eupend. De eupeningshaandeling gebeurde deur wethoolder Sierd de Boer van de gemiente Oost-Stellingwarf, die tegere mit veurzitter Albertje Krol een prachtig bod onthulde. Op et bod is de Ni’jberkoper vlagge te zien die indertied ontwurpen wodde deur Annie Roersma. De verni’jing van de dörpskantine is mit grote inzet van hiel veul Ni’jberkopers tot staand kommen. Alle wark is gebeurd onder supervisie van bouwbedrief Houwer-Jansen van Berkoop.

Tiedens heur eupeningspraotien roemde de veurzitter netuurlik al die inzet van al die Ni’jberkopers én foonsen die de opknapbeurt meugelik maekt hebben. Albertje Krol vertelde ok hoe aekelig de toestaand van de dörpskantine een peer jaor leden nog was. Dat hadde heur daenken doen an et zo aorige Stellingwarver gedichien Et oolde klintien van Lamkje Hof-de Boer. Speciaol veur de hereupening van de dörpskantine bewarkte Krol de tekst van dat gedichien en dreug et mit grote andacht van de rond de vuuftig geneudigden veur:

 

Et oolde klintien

Een knik in de oolde rogge,

et dak verrinneweerd,

de deuren hongen schieve,

de ruten glad verweerd.

Oonze oolde dörpskantine

het  minne tieden kend,

’t was vrotten om ’t renoveerd te kriegen

men was niet vule wend.

Aj’ now dat oolde klintien

es weer zien nog een keer,

dan wi’j’t haost niet geleuven,

ie kennen ’t ja niet meer.

Mit inzet van hiel vule meensken

hebben wi’j now dit mooie paand,

veur alle Ni’jberkopers blift

oonze dörpskantine in staand.

 

Een vri’je bewarking van Et oolde klintien uut: Van mien kaant bekeken, Lamkje Hof-de Boer, Stellingwarver Schrieversronte, 1981. De bewarking is van Albertje Krol, veurzitter Plaetselik Belang Ni’jberkoop.

(Foto’s: Sietske Bloemhoff)