Stellingwarfs in Dwingel: een sukses!

Roem 70 personen maekten oflopen zundag opni’j een prachtige Stellingwarver ‘Tael an Taofel’ mit in Dwingel. Veur et ofwisselende pergramme zorgden Lammy Bruyns mit Stellingwarver lieties, Harmen Houtman mit gedichten en Freddie de Vries mit verhaelen. Ok flink wat inwoners van Stellingwarf maekten een uutstappien naor de buren in Drente. (Foto’s: Ype Dijkstra en Jacob Jellema)