Stellingwarfs Meziekfestival op 12 november in De Miente

Sch.Sch. Band

Ok de Scheve Schaats Band uut Wolvege dot mit an et Stellingwarfs Meziekfestuival op 12 november. (Foto: Sietske Bloemhoff)

Eerder was d’r spraoke van dat et Stellingwarfs Meziekfestival op zaoterdag 23 juli holen wodden zol. Mar omreden veul meensken dan op vekaansie binnen, weren d’r veur et festival niet genoeg dielnemers, en is et uutsteld naor zaoterdag 12 november. Et festival is dan ok niet op ’e Boerestreek in Appelsche, mar in et aktiviteitencentrum De Miente in Oosterwoolde. Ok de lekaole omroep Odrie is betrokken bi’j de orgenisaosie en zal et festival live uutzenden. Omroep Odrie het zien studio in et veurhuus van De Miente.

Ie kun je nog opgeven

Iederiene die meziek maekt in et Stellingwarfs kan an et festival mitdoen. Dat gelt dus veur duo’s, troebadoers, koren, bands, rappers en gao mar deur! Daorbi’j hoeft ok niet et hiele optreden uut Stellingwarver lieties te bestaon, mar mooi is zoks netuurlik wel!

D’r kan butendat mitdaon wodden an de wedstried veur et beste en meerst originele Stellingwarver lied. Daorbi’j moe’n de tekst en de meziek dan wel origineel wezen. Veur et in de ogen van de jury beste lied is een mooie geldpries beschikber steld. Veur anmelding of meer infermaosie kuj’ et beste even een mail sturen naor de Stellingwarver Schrieversronte, et mailadres is info@stellingwarfs.nl.

Et doel is dat et festival volgend jaor wél weer op ’e Boerestreek in Appelsche holen wodt. Dat zal dan wezen op 27 augustus, dat is op ’e aovend van de laeste dag van de Fietsvierdaegse van Appelsche. De orgenisaosie is dan ok weer in saemenwarking mit SA3 (Stichting  Algemiene Aktiviteiten Appelsche).