Stellingwarfs tiedschrift DE OVEND vuuftig jaor! (5) – Foto Sutelaktie

Weer een stokkien Stellingwarf: Tronde

“Toegelieke een andaenken an de sutelaktie van van ’t haast. An ’t sutelen bin bier oonze le-
den Grietje Schurer en Sietske A. Bloemhoff.”

Foto: Martin van Nieuwenhoven, Noordwolde

Uut de Ovend van December 1976, no.6 blz. 24.

Bron