Stellingwarver Dag in Buil levert 26 ni’je leden veur de SSR op!  

DSC_2530

De suksesvolle voetbalploeg van de Stellingwarver Schrieversronte, mit veuran v.l.n.r: Albertha Zwaagstra, Johan de Vries, Leon de Jong, Peter de Vries, Renzo Bruggink en Akkie Zeilstra. Aachter v.l.n.r: Ate Bijstra, Abel Darwinkel, Jelke Nijboer, Freddie de Vries, Anne Henk Bloemhoff, Jan Boer, Henk Kroese en trener/coach Ype Dijkstra. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdag 17 meie hul de Stellingwarver Schrieversronte een Stellingwarver Dag in Buil. Mit prachtig weer wodde morgens nao de koffie in dörpshuus De Tille begonnen mit een huus-an-huus ledewinaktie. Die aktie leverde de Schrieversronte mar liefst 26 ni’je leden op, een risseltaot daor de orgeniserende warkgroep Publiciteit geweldig wies mit is. Middags was d’r een uterst sportieve voetbalwedstried van een speciaol Schrieversronteteam tegen een team van Trinitas. De slim spannende wedstried wodde mit 3-2 wunnen deur et SSR-team, dat coached wodde deur Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra. Scheidsrechter was kultuurwethoolder Sierd de Boer van Oost-Stellingwarf, die liekewel ofhaoken moest omreden hi’j veul last had van een anval van ischias. Gelokkig kon de ploeg van Buil veur een vervangende scheidsrechter zorgen. D’r bleek in et SSR-team geweldig veul telent te zitten, dat de eerste peer doelpunten wodden al rap zet. Aachterin wodde et doelgebied goed verdedigd deur o.e. Abel Darwinkel, die vaeks mit flinke uuthaelen de balle de ere kaante weer opschopte. In de spits van et SSR-team leupen de haddraevers De Vries van Hooltpae heur et vuur uut de sloffen en mit goed risseltaot. Liekewel, ok de over et hiele veld henneweer vliegende Albertha Zwaagstra maekte et mennig speulder van de ere ploeg lastig. Ooldgedienden Jan Boer, Ate Bijstra en Henk Kroese hullen ok biezunder goed staand. Ok Akkie Zeilstra wus de balle goed veur de voeten van de tegenstaander weg te haelen. Et doel wodde ombeurten knap verdedigd deur Jelke Nijboer en Anne Henk Bloemhoff. In de twiede helte kwam Trinitas liekewel goed weeromme. An et aende van de wedstried was et nog even knap spannend as de SSR-ploeg de veurstaand beholen kon. D’r gong dan ok een zocht van verlochting over et veld doe et laeste fluitien van de scheidsrechter klonk… Naotieds wodde mit mekeer gezellig naopraot over disse biezundere en veural kammeraodschoppelike voetbalwedstried.

Prachtige ienakter van ‘Nut en genoegen’

DSC_2741

‘Nut en genoegen’ (foto: Lenus v.d. Broek)

An et aende van de middag vertoonde Jan de Vries van Wolvege in De Tille een sfeervolle film van de CAV in Berkoop uut de vuuftiger jaoren en een film van een Sterrit uut 1941. Aovens speulde de tenielploeg ‘Nut en Genoegen’ van Buil mit veul vaosie de hilarische ienakter ‘De kaaste van Oma’ in et Stellingwarfs.

Stellingwarfs Volkslied

DSC_2767

Elser Smart (foto: Lenus v.d. Broek)

Daornao zong et smatlappekoor ‘Elser Smat’ o.l.v. Jannie Bakker op fleurige wieze een tal Stellingwarver lieties, waoronder et Stellingwarfs Volkslied, en uteraord ok wat echte smatlappen. Prachtig uutvoerd wodde et lietien ‘De Bakkiesman’, waorbi’j koorlid Kees Koopstra mit ‘de bak op ‘e rogge’ de zael et vroegere oolde ‘vak van verkoper langs de deuren’, zien leut.

Stellingwarver verhaelen

DSC_2797

DSC_2802

Jimmy Visser en Kees Koopstra lazzen beide een prachtig verhael veur uut eigen wark (foto’s Lenus v.d. Broek)

Naodat de Stellingwarver schrievers Jimmy Visser en Kees Koopstra an et aende van de aovend elk uut eigen wark veurlezen hadden was et de beurt an de fermaosie Square Melons, een jonge populaire band uut Buil. Ok veur heur was een mooie flutte fans opdaegen kommen.

DSC_2806

Square Melons zorgde veur een prima optreden in de naacht van de Stellingwarver Dag! (foto: Lenus v.d. Broek)

De warkgroep Publiciteit van de Schrieversronte bekikt eerdaegs in welk dörp in 2015 een Stellingwarver Dag holen wodden zal. Dat die d’r kommen gaot is nao disse mooie eerste keer in Buil wel dudelik.