Attie Nijboer nemt ofscheid as bestuurslid SSR

image1-006

Op 21 meie hul de Stichting Stellingwarver Schrieversronte zien jaorvergeerdering. Tiedens de vergeerdering wodde ofscheid neumen van twiede veurzitter Attie Nijboer van Oosterwoolde, veur heur zat de twiede en laeste bestuurstermien van drie jaor d’r op. Attie Nijboer vertelde dat ze de zes jaor durende periode van SSR-bestuurslid veural mit veul plezier daon had en die zeker missen zal. Nijboer blift heur liekewel inzetten veur et Stellingwarfs en de Stellingwarver Schrieversronte. Veur heur in de plak woddde Jan Russchen, ok uut Oosterwoolde, benuumd. Veur et verslag van de jaorvergeeerdering verwiezen we jim graeg naor de webstee www.stellingwarfs.nl.

image0-007

Veurzitter Ype Dijkstra daankt Attie veur heur zo betrokken inzet as bestuurslid van de SSR; naost heur heur man Jelke Nijboer.

image5-002

Nao et officiële pat van de jaorvergeerdering zong de groep ‘k Wait nait prachtige Nedersaksische lieties! (Foto’s: Sietske Bloemhoff)